Norges Geotekniske Institutt

Resirkulerer plastsøppel i flyktningeleir

– 200 000 flyktninger generer enorme mengder med plastsøppel, og i Melkadida finnes det ikke et søppelsystem, sier prosjektleder Cathrine Eckbo (i midte på bildet) i Norges Geotekniske Institutt.
Foto: Norges Geotekniske Institutt
I flyktningleiren Melkadida i Etiopia samler det seg hver måned flere tonn med plastsøppel. Nå er Norges Geotekniske Institutt (NGI) i ferd med å etablere et resirkuleringsanlegg som skal sørge for at søpplet blir omgjort til produkter som kan selges på det lokale markedet.

I en pressemelding fra NGI heter det at resirkuleringsanlegget både vil redusere plastforsøplingen i nærmiljøet og skape arbeidsplasser.

Mangler søppelsystem

– 200 000 flyktninger generer enorme mengder med plastsøppel, og i Melkadida finnes det ikke et søppelsystem. Søppelet brennes ofte på åpen gaten, noe som er skadelig både for helse og miljø. Vi kom fram til at den beste måten vi kunne bidra til å løse utfordringen, var å etablere et resirkuleringsanlegg, sier prosjektleder Cathrine Eckbo.

I 2018 inngikk Ingeniører Uten Grenser (IUG) et samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, for å finne løsninger på søppelproblemet. 

I 2019 fikk NGI midler fra Handelens Miljøfond til å videreutvikle prosjektet i samarbeid med IUG, UNHCR og den Norge Flyktninghjelpen.

Avfall som energikilde

–  Sammen med lokalbefolkningen fant vi ut at vi måtte etablere et system for å samle inn, sortere og vaske plastavfallet. Og vi ønsket å lage en rentbrennende pyrolyseovn som kan bruke avfall som energikilde og smelte plast av høy kvalitet slik at plasten kan bli resirkulert, sier Eckbo.

Ørkenlandskap

Man kan kjøpe pyrolyseovner og vaskeanlegg for plast.  Spørsmålet var bare om det ville fungere i et av verdens fattigste og mest avsidesliggende områder. Geoteknisk Institutt valgte i stedet å jobbe frem løsninger som flyktningene og lokalbefolkningen selv kan sette opp og drifte. 

– Melkadida ligger i et ørkenlandskap, på grensen til Somalia. Her er for eksempel vann en svært begrenset ressurs. Løsningen vi lager for å rengjøre plasten må derfor bruke så lite vann som mulig, og vannet må kunne gjenbrukes, sier prosjektleder Eckbo.

Stoppet av pandemien

Geoteknisk Instiutt var på feltarbeid i Etiopia i januar 2020. Da pandemien rammet verden, måtte de fortsette arbeidet i Oslo. Der har de sammen med IUG jobbet med å bygge en prototype av pyrolyseovn og etablere prosedyrer for bruk.

– Selv om pandemien har gjort at vi ikke har kunnet reise til Etiopia som planlagt, har vi brukt tiden godt og videreutviklet og testet et resirkuleringsanlegg som vi mener vil fungere lokalt, sier Eckbo.

Å teste ovnen i Oslo på vinterstid gir imidlertid helt andre forhold enn i Melkadida med brennende sol og høye temperaturer.

– Når det blir mulig, ser vi derfor fram til å kunne teste videre i Melkadida.