– Religion er viktig under krise

Forskerne bak undersøkelsen skriver at funnene styrker ideen om at religionen spiller en større rolle i menneskenes liv i krisetider
Foto: Kevin Fitz
Moskeene er stengt, men mange muslimer ber likevel oftere under pandemien. Det viser en spørreundersøkelse blant 9000 voksne innbyggere i Egypt, Saudi-Arabia, Pakistan og Indonesia.

Like mange kvinner som menn svarte på spørreundersøkelsen og gjennomsnittsalderen var 31 år. Portforbud og nedstengning fører til at færre får gått til moskeer og religiøse studiesirkler. Men de ber oftere og leser og lytter mer til Koranen eller andre religiøse bøker, skriver Vårt Land.

Gjelder også i Norge

– Religion er viktig under krise, sier  den norske imanen Shalid Kahloon til Vårt Land. 
– Utan skaperen er vi ingenting. Om du får problem med PC-en din, kontakter du de som har laget den. Når jeg får problemer med meg selv, kontakter jeg Gud. For det er Han som har skapt meg.

Shalid Kahloon er iman ved Furusetmoskeen i Oslo Han har inntrykk av at norske muslimer har begynt å be mer hjemme under koronaepidemien.

Teams og telefon

– Nå som moskeene er stengt, prøver vi å holde mer kontakt med medlemmene våre via Teams og telefon. Vi ser at de prøver å be mer hjemme og holde mer kontakt med Gud på egenhånd, sier han.

Furusetmoskeen er den største i Norden, og kan romme over 2000 personar.  Vanligvis kommer rundt 3000 personer til fredagsbønn. Nå er moskeen tom.

Kahloon synes det er trist:

– Muslimsk bønn er ikke bare bønn, men også sosialt samvær. Stengte moskeer er særlig vanskelig under fastemåneden ramadan, sier han til Vårt Land.

– Vi skal arrangere samling på Teams hver dag under ramadan. Der skal jeg være med å forklare om Koranen, sier  Shahid Kahloon.

Tap av jobb og inntekt

Forskerne bak undersøkelsen skriver også at funnene styrker ideen om at religionen spiller en større rolle i menneskenes liv i krisetider.

Det skal ifølge undersøkelsen særlig være dem som har mistet jobben eller frykter tapt lønnsinntekt som er blitt mer opptatte av bønn og koran-lesning.

– De som opplevde psykiske lidelser eller tap av inntekten vendte seg mer til religion enn de som hadde sikret levebrødet sitt, skriver forskere fra tre amerikanske universitet.