Advarer mot mer arbeidsinnvandring

Mange EU-land har innført restriksjoner pÃ¥ arbeidsinnvandringen fordi de har stor arbeidsledighet selv. lead Mange små kommuner i Norge opplever stor befolkningsvekst og bedre tilgang til arbeidskraft i takt med innvandringen
– Økonomer, politikere og akademikere merker arbeidsinnvandringen bare gjennom billigere varer, sier LO-topp.
0Shares

LOs sjeføkonom Stein Reegård advarer mot Per Borten Moes og Trond Giskes lovprising av en økt arbeidsinnvandring til Norge.

– Statsrådene synes å misforstå sammenhengen mellom arbeidsinnvandring og samfunnsøkonomi. Omfanget av arbeidsinnvandringen er nå så stor at fortrengningseffekten er den mest fremtredende, sier Reegård til Dagens Næringsliv.

Fortrengningseffekt er at etablerte arbeidstakere eller personer med redusert arbeidsevne kan bli utkonkurrert av arbeidsinnvandrere.

Fare for økonomien
Reegård mener økt arbeidsinnvandring er en fare for norsk økonomi, og vil føre til en skjevere inntektsfordeling i Norge.

– Økonomer, akademikere og politikere vil merke bare fordeler med billigere varer og tjenester, men ansatte i mange bransjer får veldig stort press på sine lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil få kraftige innslag av lavlønnskonkurranse, sier han.

Positivt, men også kostnader
Økonomiprofessor Steinar Holden mener arbeidsinnvandringen først og fremst er positiv, men at den også drar med seg kostnader.

– Selv om mer arbeidsinnvandring ville vært lønnsomt for bedriftene som ansetter innvandrere, behøver det ikke bety at det er lønnsomt for samfunnet, sier han til Dagens Næringsliv.