Flest henrettelser i Midtøsten

Egypt, sammen med andre land i Midtøsten, har henrettet flest i løpet av 2020.
Midtøsten er den regionen i verden, utenom Kina, der flest mennesker blir henrettet, viser en ny rapport fra Amnesty International.
197Shares

Selv om antall henrettelser i verden har stupt, er det fire land i Midtøsten – Iran, Egypt, Irak og Saudi-Arabia, som topper listen over land der bøddelen er mest aktiv.

Minst 483 mennesker ble henrettet i 2020, mot 657 året før, en nedgang som blant annet skyldes at koronapandemien har ført til forsinkelser både i rettssaker og henrettelser.

De fire landene i Midtøsten står for 88 prosent av henrettelsene i verden, utenom Kina, og henrettelsene der skjer både ved skyting, hengning og halshogging, trass i stadige internasjonale appeller.

107 mennesker ble henrettet i Egypt i fjor, hvorav minst 23 ble dømt til døden for politisk motiverte voldshandlinger.

Iran er stadig landet i Midtøsten der det skjer flest henrettelser. Minst 246 mennesker ble henrettet der.

Likevel var det en nedgang i antall henrettelser på 25 prosent også i Midtøsten, først og fremst på grunn av en nedgang i Saudi-Arabia, der juridiske reformer førte til 85 prosent færre henrettelser.

Kina er holdt utenfor fordi det er vanskelig å få oversikt i et land der henrettelser er å regne som statshemmelighet. Men trolig blir flere tusen henrettet i Kina hvert år. Heller ikke Syria er med.

Også India, Oman, Qatar og Taiwan gjenopptok henrettelser.

– Mens resten av verden er opptatt av å finne måter å beskytte liv mot koronaviruset, viste flere regjeringer en foruroligende vilje til å ty til dødsstraff og henrette mennesker, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

I Europa er det bare Hviterussland som praktiserer dødsstraff, men ingen er registrert henrettet der i fjor.