Familier med økonomiske bekymringer sliter mer med å forstå koronainformasjonen

NIBR-rapport fra Søndre Nordstrand viser en positiv sammenheng mellom høy inntekt blant småbarnsfamiliene og tillit til offentlig informasjon om pandemien.
Foto: Foto: Skjermdump/GoogleMaps
En ny rapport tyder på positiv sammenheng mellom høy inntekt blant småbarnsfamilier og tillit til offentlig informasjon om korona.
11Shares

En ny rapport Forskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met har på laget oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser at det kan være en sammenheng mellom inntekt og hvor godt man får med seg av myndighetens koronainformasjon.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse på nett blant småbarnsforeldre i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. I tillegg er 15 personer med innvandrerbakgrunn som jobber i utsatte yrker med tanke på smittespredning intervjuet.

Rapporten viser en positiv sammenheng mellom høy inntekt blant småbarnsfamiliene og tillit til offentlig informasjon.

Familier som preges av økonomiske bekymringer, føler seg i større grad isolerte og ensomme og synes i mindre grad at informasjonen er lett å forstå.

Samtidig viser rapporten at de frivillige organisasjonene er viktige fordi de oppsøker personer og miljøer som ellers står utenfor informasjonsflyten.