Ny rapport nyanserer bildet av mannsdominerte moskeer


Foto: hf.uio.no
Flere kvinner er aktive i driften av norske moskeer. Kvinner har også i økende grad formelle lederverv, viser ny rapport.
302Shares

Ifølge Nora Stene, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på Universitetet i Oslo, fanges ikke kvinnenes innflytelse opp av statistikken, skriver Vårt Land.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) og bygger på intervjuer med 33 sentrale aktører i fem moskeer tilknyttet MDN.

Ifølge rapporten er flere kvinner og unge er aktive i driften av norske moskeer. Kvinner får dessuten i økende grad formelle lederverv.

Kvinnelige moskéledere

Fortsatt er det flere menn enn kvinner i lederposisjoner i moskeene, men kvinner deltar i ulike typer lederroller på alle nivåer.

Ifølge rapporten er styrelederen i ICC Alna, styrelederne i Fellesskapet Bosnia-Hercegovina i Stavanger, Trondheim og på Lillehammer (FBHN), forstanderen i Albansk Islamsk Kultursenter Norge (AIKN) og rådslederen i Rabita kvinner.

Også tidligere forskning viser at kvinner får stadig flere lederroller i moskeene, forteller Stene. Det skyldes blant annet et generasjonsskifte. For mange unge er islam synonymt med like rettigheter for kvinner.

– I ungdomsforeningene får begge kjønn lederroller, noe som påvirker hele organisasjonen
oppover. I tillegg påvirkes moskeene av storsamfunnet, hvor likestilling står sentralt. Flere moskeer blir også påvirket av reformvennlige islamske miljøer, hvor kvinnelige ledere gis større plass, sier hun til Vårt Land.

Kommer ikke frem i statistikk

Forskningsrapporten presentert på en konferanse i regi av Samarbeidsrådet for tros-
og livssynssamfunn og MDL. Religionshistoriker Lena Larsen har lest rapporten og medvirket under konferansen.

Larsen er leder for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet på Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– At kvinner er sentrale i norske moskeer, får du ikke vite ved å lese registreringspapirer i
Brønnøysundregisteret eller i årsberetningen til Statsforvalteren. Du må inn i de ulike moskeene, sier Larsen, som er leder for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet på Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, sier hun til avisen.

 

.