Muslimer utgjør 6,5 prosent av den tyske befolkningen

Opptil 5,6 av befolkningen i Tyskland har muslimsk bakgrunn.
Foto: Miriam Mezzera
Den muslimske befolkningen i Tyskland har vokst til om lag 5,5 millioner, tilsvarende rundt 6,5 prosent av landets befolkning, ifølge tall fra regjeringen.

Den tyske migrasjonsmyndigheten (BAMF) anslår at det er mellom 5,3 og 5,6 millioner muslimer i Tyskland, en økning på rundt 900.000 siden forrige undersøkelse i 2015.

Det utgjør mellom 6,4 og 6,7 prosent av befolkningen, framgår det av studien.

BAMF-sjef Hans-Eckhard Sommer sa at den muslimske befolkningen har blitt mer mangfoldig de siste årene på grunn av migrasjonen fra land i Midtøsten.

– I tillegg viser analysen at betydningen av religion for integrering er overvurdert, sa Sommer. Han la til at lengde på oppholdet, årsaker til migrasjon og sosiale forhold har mye mer å si for integrering enn religiøs overbevisning.

I 2015-2016 kom over 1 million asylsøkere til Tyskland, de fleste av dem krigsflyktninger fra Syria, Afghanistan og Irak.