Oslo kommune med handlingsplan mot hatytringer

Oslos beboere har et ansvar for å forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger, står det i kommunalt handlingsplan.
Foto: www.idg.no
Kommunen har laget et utkast til handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.
546Shares

Handlingsplanen skal mobilisere kommune, kunnskapsmiljøer og sivilsamfunn til en felles koordinert innsats mot hatefulle ytringer og holdninger.

I handlingsplanen går det frem at alle som bor i Oslo har et ansvar for å forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger.

Videre står det i utkastet fra handlingsplanen:

– Hatefulle ytringer og holdninger volder skade. Ord betyr noe. For enkeltmennesker med minoritetsbakgrunn kan hatefulle ytringer og andre utrykk for negative holdninger oppfattes somsymbol på samfunnets intoleranse, manglende respekt og fordømming.

Tiltakene i handlingsplanen er samlet under tre strategier:

  • Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger
  • Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger
  • Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger