Prisbelønt kampanje motvirker sosial dumping

Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge.
Foto: Foto: Fra kampanjen
Mange arbeidstakere fra Øst-Europa blir ikke betalt i henhold til reglene og får heller ikke de samme rettigheter som andre i Norge. Informasjonskampanjen "Know Your Rights" har som mål å endre dette.

Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Dette vil en informasjonskampanje støttet av EØS-midler endre, skriver regjeringen i en pressemelding.

Informasjonsmateriellet på knowyourrights.no er gratis og på åtte språk:  litauisk, estisk, rumensk, bulgarsk, russisk og polsk i tillegg til engelsk og norsk. 

Sosial dumping

Informasjonskampanjen Know Your Rights retter seg mot pendlere fra Litauen, Estland, Romania og Bulgaria som jobber i Norge. Kampanjen er del av et større internasjonalt samarbeid finansiert av norske EØS-midler for å motvirke sosial dumping.

– Erfaringen viser at mange av disse arbeidstakerne ikke blir betalt i henhold til reglene og ikke får samme rettigheter som andre i Norge. I tillegg mangler de informasjon om hvilke plikter og rettigheter som gjelder for arbeidstakere her i landet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg og anlegg

Ifølge Statistisk sentralbyrå pendler i overkant av 50.000 arbeidsinnvandrere jevnlig fra Øst-Europa til Norge (SSB 2020). Rundt 20.000 er fra de fire landene som inngår i kampanjen. De fleste er menn i alderen 30-50 år som jobber innen bygg og anlegg. En del er også tilsatt i fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen. De fleste er lavt lønnet.

Enorm oppmerksomhet

I en forstudie til kampanjen (Fafo, 2020) avdekket Arbeidstilsynet at mange utenlandske jobbpendlere trenger informasjon tilrettelagt på eget språk.  En måned med aktiv annonsering førte til at kampanjesiden ble besøkt av om lag 30.000 unike brukere og 11.000 klikket på Facebook-innleggene. Til sammen traff kampanjen nesten 80 000 unike personer gjennom annonser i ulike medier. Kampanjen videreføres etter planen frem til september 2022.

Internasjonal topplassering

Det norske Arbeidstilsynet har samarbeidet tett med arbeidstilsynene i Litauen, Estland, Romania og Bulgaria gjennom hele prosessen. Geelmuyden Kiese har bidratt med kommunikasjonsfaglig kompetanse. I november 2020 gikk kampanjen til topps i International Content Marketing Awards med gull i to kategorier (“Best B2B Campaign” og “Best video – individual”).

Kampanjen knowyourrights.no er støttet av EØS-midlene, blant annet gjennom Fondet for anstendig arbeid.