Vil forby ekteskap mellom søskenbarn

I Pakistan har man ulike former for ekteskap man kan velge mellom, faktisk flere enn i Norge, mener kommentarforfatteren.
Foto: Flickr
Den nye regjeringen vil gå inn for forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Feil taktikk, mener sosialantropolog. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

I en rapport laget av Folkehelseinstituttet i 2007 kommer det fram at barn av beslektede par har 2,4 prosent høyere sannsynlighet for å dø innen sitt første leveår enn barn født av ikke-beslektede par. Studien deres viser at det er en nedgang i andel søskenbarnekteskap blant de som er søskenbarn fra 44 prosent til 35 prosent blant foreldrepar blant etterkommerne av innvandrere fra Pakistan. Andre minoritetsgrupper som praktiserer søskenbarnekteskap er blant annet dem med bakgrunn fra Tyrkia, Marokko, Somalia, Iran, Irak og Sri Lanka.

I regjeringserklæringen vurderer Høyre og Frp å forby ekteskap mellom søskenbarn. Sosialantropolog, forsker og forfatter Torunn Arntsen Sajjad mener at problemet ikke ligger i ekteskapsforbudet, men at det ligger en innvandringsbegrensende taktikk bak. 

– Det handler ikke om syke barn, det er en måte å forsøke å forby innvandring fra visse steder på, sier hun til utrop.no. 

Alle har en risiko for å få syke barn, men det tilsier at både mor og far er bærere av genet for en viss sykdom. Den risikoen er på to prosent hos alle ikke-beslektede par, mens søskenbarn har en risiko på fem til seks prosent. Nært slektskapet er mellom to individer som får barn, betyr at de har en viss andel gen-varianter til felles, fordi de har felles forfedre, heter i rapporten til Folkehelseinstituttet (nhi.no).

Ikke problematisk
95 prosent av søskenbarn som får barn sammen vil kunne få friske barn, så Sajjad ser ikke at det er noe problem at beslektede par får barn, men etterlyser bedre kunnskap rundt tematikken. Hun mener en kriminalisering av ekteskap mellom beslektede er feil virkemiddel. Hun tror at dette er en måte å regulere innvandringen på.

– Det å forby ekteskap vil ha minimal effekt på at det fødes barn. Men det er viktig at det informeres om temaet rundt barn som er født av foreldre som er søskenbarn, sier Sajjad.

Frp's innvandringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen bekrefter at det også ligger innvandringsregulerende hensyn bak forslaget om forbud. 

– Vi ønsker en vurdering av forbud både på grunn av helsemessige årsaker og innvandringsregulerende hensyn, sier han til NRK.

Sajjad påpeker at i noen kulturer er det tradisjon med ekteskap mellom folk som er beslektet, og det forekommer i land som Somalia, Tyrkia, Marokko og en rekke andre steder, uten at dette blir sett på som problematisk. Forbudet virker urimelig for Sajjad, som mener at fokuset bør være på å informere bedre, istedet for å nekte enkelte folk å gifte seg. 

Lege og professor i medisin, Arild Heiberg synes det er uklokt å forby ekteskap blant søskenbarn, fordi at det ikke vil hindre folk i å gifte seg.

– På grunn av utdannelse ser man at antall gifte kvinner er fallende. Et forbud mot giftemål blant søskenbarn vil ikke være effektivt fordi man kan ikke kontrollere hva folk gjør. Giftemål blant søskenbarn gjelder for flere grupper, så det er ikke bare hos pakistanere at det forekommer, sier Heiberg til utrop.no. 

Han mener at man med holdningsskapende arbeid vil man kunne opplyse om de helsemessige risikoene ved å få barn med folk som er nært beslektet. 

Kommunikasjonssvikt
Det etterlyses kunnskap rundt ekteskap blant beslektede personer, og Sajjad mener at det er for mye synsing rundt temaet. En bedre kommunikasjon mellom leger og familier der ektefellene er beslektet vil øke kunnskapen om hvordan sykdommer arves. Med en tilgang til genetisk veiledning vil man også kunne takle temaet på en redelig måte.