Blasfemifrikjent ektepar frykter angrep fra ekstremister

Shafqat Emmanuel Masih og Shughufta Kausar Masih ble etter åtte år i fengsel med en dødsdom hengende over seg frikjent for blasfemi i forrige uke. Familien må nå bo skjult i frykt for ekstremistangrep.
Foto: Privat
Ekteparet som forrige uke ble frikjent etter åtte år i fengsel i Pakistan blir nå forent med sine fire barn, men må bo på hemmelig adresse i frykt for ekstremister.

Shafqat Emmanuel Masih og kona Shughufta Kausar Masih ble arrestert i juli 2013 for å ha sendt en tekstmelding som ble ansett for å være blasfemisk til muslimske kollegaer. I april 2014 og ble de begge dømt til døden og fikk bøter på tilsammen over 10 000 kroner.

En domstol i Lahore – Lahore High Court – frikjente torsdag i forrige uke ekteparet etter en tre dager lang ankebehandling.

Ekteparet har blant annet fått støtte av Stefanusalliansen, som har sørget for advokat i saken. Advokaten, Saif ul-Malook, er den samme som forsvarte den kristne kvinnen Asia Bibi da hun ble frikjent i 2018, åtte år etter at hun ble dødsdømt for blasfemi.

– Jeg er veldig glad for at vi var i stand til å få frikjent dette paret som er blant de mest hjelpeløse i samfunnet vårt, sier Malook, ifølge The Guardian.

Frykter fortsatt mobben

Stefanusalliansen forteller på sine nettsider at familien på seks fortsatt frykter reaksjoner fra ekstremister som ikke godtar frifinnelsen. Sajid Christopher i Human Friends Organization, Stefanusalliansens partner, sier at familien nå skal beskyttes på hemmelig adresse, av frykt for at ekstremister vil angripe dem.

– Blasfemilovene er et farlig redskap i hendene på ekstremister. Mange som er anklaget, er blitt drept av ekstremister. Derfor må familien på seks nå skjules etter at foreldrene er frikjent, sier Johannes Morken i Stefanusalliansen.

Etter at ekteparet Masih settes fri sitter det fortsatt 24 blasfemidømte kristne i pakistanske fengsler.

Også Amnesty International påpeker viktigheten av at familien beskyttes i sin uttalelse om frifinnelsen:

«Dagens kjennelse setter en stopper for den syv år lange prøvelsen av et par som ikke burde ha blitt dømt eller fått en dødsdom i første omgang. Blasfemi-saker er ofte basert på spinkle bevis i miljøer som gjør rettferdige rettssaker umulige, noe som understreker betydningen av denne dommen. Myndighetene må nå umiddelbart gi Shafqat, Shagufta, deres familie og deres advokat Saif ul-Malook tilstrekkelig sikkerhet».

Lenket til sengen

Da mannen Shafqat ble arrestert var han handikappet etter å ha brukket ryggen i en alvorlig ulykke i 2004. Siden har han sittet i rullestol og var delvis lam fra livet og ned. Når han nå kommer ut av fengselet, er han helt lam og lenket til sengen.

– Vi jubler med dem for denne frifinnelsen. Men åtte år i fengsel som uskyldige er grusomt, sier Morken.

Stefanusalliansen forteller at selv om ingen er henrettet etter blasfemilovene i Pakistan blir menneskers liv ødelagt av årelange fengselsopphold.

– Folk settes fri, men først etter mange år i fengsel, slik som disse to. Det er åpenbart at lavere domstoler ikke våger å frikjenne, så går årene i fengsel, før friheten. Det tjener ikke Pakistan til ære at folk skal lide som uskyldige i fengsel, sier Morken.

Resolusjon i EU-parlamentet

Rettsavgjørelsen som frikjenner ekteparet kommer kort tid etter at deres situasjon ble brukt som eksempel av EU-parlamentet i en resolusjon som fordømmer bruken av Pakistans kontroversielle blasfemilover.

EU-parlamentets resolusjon, som ble vedtatt i april, fordømte Pakistan for ikke å beskytte religiøse minoriteter, som ahmadyaer, shia-muslimer, hinduer, kristne og sikher. I resolusjonen henvises det til at flere dusin mennesker sitter i pakistanske fengsler, dømt for blasfemi og at situasjonen fortsatte å forverre seg i 2020. EU-parlamentet nevnte spesielt anken til ekteparet og bad Pakistan umiddelbart og betingelsesløst oppheve dødsdommen.

Pakistan reagerte med sinne på resolusjonen. En sykepleier, som postet kritikk av Pakistans reaksjon, ble i etterkant banket opp på sitt arbeidssted.