Ytterligere nedgang i antall bostedsløse

Antallet bostedsløse falt med 15 prosent fra 2016 til 2020, viser NIBR-tall.
Foto: sxc.hu
Det var 3.325 bostedsløse i Norge ved slutten av fjoråret. Det er 15 prosent færre enn ved forrige kartlegging.
0Shares

Antallet bostedsløse falt med 15 prosent fra 2016 til 2020, etter en nedgang i foregående fireårsperiode på hele 36 prosent, viser en fersk rapport fra by- og regionforskningsinstituttet NIBR.

– Nedgangen i Norge de siste årene skyldes en langvarig innsats. Kommunene, og særlig de store og mellomstore kommunene, har jobbet systematisk over lang tid med å redusere bostedsløshet, sier forsker Evelyn Dyb ved NIBR.

Ved inngangen til 2021 var det 0,62 bostedsløse per 1.000 innbyggere for landet som helhet. Ved forrige kartlegging var antallet 3.909, tilsvarende 0,75 per 1.000 innbyggere.

Kartleggingen ble gjort før jul i fjor og resultatet publisert nå. Det er sjuende gang den landsomfattende kartleggingen blir gjennomført i Norge. Kartleggingen danner et øyeblikksbilde over personer i Norge som ikke disponerer egen eid eller leid bolig.