Byråkratiet forvirrer arbeidsinnvandrere

Å kunne norsk, er en gullbillett inn til det norske arbeidsmarkedet.
Foto: Scanstockphoto
Europeeiske arbeidsinnvandrere møter på utfordringer når de kommer til Norge. De fleste har forhåpninger om å få seg arbeid, men virkeligheten er enn annen enn de hadde forestilt seg. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Kunnskapen om Norge er ofte begrenset, og det norske systemet er ikke lett å orientere seg i.

– Møtet med Nav er vanskelig for mange. Regelverket kan være kronglete, og man kan få ulike svar om hvilke rettigheter man har, sier seniorforsker Espen Olsen ved ARENA Senter for europaforskning ved UiO til bygg.no.

Utfordrende situasjon
Sammen med flere andre forskere ved ARENA har Olsen gjennomført en stor undersøkelse av hvordan arbeidere fra EU blir mottatt her i landet. Forskerne har dybdeintervjuet både arbeidsinnvandrere og ansatte i offentlige etater og frivillig organisasjoner. De har også gjennomført en spørreundersøkelse blant arbeidsinnvandrere.

Et hovedfunn er at de fleste er godt fornøyd med situasjonen og ønsker å bli værende. Men møtet med Norge kan være utfordrende, spesielt for europeere som «bare kommer» uten å ha planlagt grundig på forhånd.

– De er i en veldig sårbar situasjon, og en del blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere, både norske og utenlandske, sier Olsen til NTB.

Har ingen krav på språkundervisning
Som EU-borgere er “alle” kjent med retten til fri bevegelse. Men det hersker forvirring om hvilke andre rettigheter arbeidsinnvandrerne har. Noen er usikre på om de må melde seg for politiet eller Utlendingsdirektoratet. Flere opplever at det er vanskelig å finne ut hvordan de skal skaffe seg skattekort og personnummer. Hvilke beskjeder de får, kan variere fra etat til etat.

I tillegg kan språkproblemene være store.

– Selv om alle kan engelsk, er det viktig å kunne norsk for å få arbeid. Men EU-borgere som kommer til Norge, har ikke krav på språkundervisning på linje med for eksempel flyktninger, påpeker Olsen.

Ifølge ham kan det også være vanskelig å skaffe seg bolig i Norge. Leieprisene er høye, og depositumene kan være vanskelige å betale.

– En del kommer faktisk til Norge uten å ha noe sted å bo. De bare reiser hit, og det finnes også noen som bor på gata, sier Olsen.