Språkpraksis for nyankomne flyktninger

 
Foto: Illustrasjonsfoto
Flerspråklig i arbeid (FIA) er et tiltak i Tromsø som skal gi flyktninger og innvandrere gode forutsetninger for å få jobb i Norge. De jobber med hovedmottoet Fra introdusering til inkludering, som skal gi mulighet for arbeids- og språkpraksis.
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Søkere som er under introduksjonsprogrammet, får denne muligheten, og opplæringen kan gi bedre jobbmulighet for innvandrere.

Darin Elvemo og Mathilde Hestvik Dahl tenker mye på hvordan samfunnet, og byens næringsliv, kan bruke flyktningers kompetanse.

– Vi jobber for å inkludere flyktninger i arbeidslivet. Vi gir dem arbeidspraksis og norskopplæring gjennom sin deltakelse i arbeidslivet, sier Darin Elvemo, avdelingsleder for Flerspråklig i arbeid til itromso.no.

Dahl, fagleder ved Flerspråklig i arbeid, mener at næringslivet i byen kan skaffe seg ny og spennende arbeidskraft, samtidig som arbeidslivet beriker seg med ny kompetanse.

Tilpasset norskopplæring
Å delta skaper identitet, tilhørighet og gir bedre norskspråk i arbeidslivet.

– Den beste måten å lære seg norsk på, og forstå den norske kulturen, er gjennom arbeidspraksis, sier Darin Elvemo.

– Gjennom arbeidspraksis introduserer vi flyktninger for norsk kultur og språk, slik at de kan bli inkludert i arbeidslivet, legger Elvemo til.

113 rett i jobb
Fra man startet opp i 2007 og fram til utgangen av 2012 har 144 personer fullført tiltaket med språkpraksis. Av disse har 113 kunnet gå videre til jobb, utdanning eller arbeidsrettede tiltak, forteller begge videre

– Vårt tilbud om supplerende norskopplæring gis individuelt tilpasset hver enkelt deltaker med utgangspunkt i deltakers tidligere erfaringer, kvalifikasjoner og hva de ønsker å jobbe med her i landet, forklarer Hestvik Dahl.