Føler seg ekskludert

Funn i ny rapport viser at somaliere føler seg ekskludert. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Goeun Bae
Norsk-somaliere synes det er viktig å delta i samfunnet. Likevel er det noen som føler seg eksludert fra det norske fellesskapet. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Aftenposten presenterte i går funn i en ny rapport om somaliere i Oslo den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Open Society Foundations (OSF) har laget tilsvarende studier i seks andre europeiske byer. Open Society Foundations (OSF) har i tillegg til rapporten om somaliere i Oslo laget tilsvarende studier i Malmø, Helsingfors, København, Amsterdam, London og Leicester.

Funnene viser at norsk-somaliere kjemper for å bli akseptert i det norske samfunn, og at det norsk-somaliske samfunnet er engasjert. Enda står mange utenfor arbeidslivet. 

Aldri hatt fast jobb
Åttebarnsfar Abdirahman Awil (44) har aldri hatt en fast jobb i løpet av sine 13 år i Norge.

– Jeg trodde jeg skulle få arbeid med en gang jeg kom hit, men ble overrasket over at det skulle bli så vanskelig, sier Awil til aftenposten.no.

Føler seg eksludert
Et hovedfunn i Oslo-rapporten er at norsksomaliere opplever seg ekskludert i samfunnet. Særlig en del yngre sliter med en opplevelse av ikke å høre til i Norge, samtidig føler de seg heller ikke helt som somaliere.

– Jeg ville følt meg mer inkludert i samfunnet hvis jeg hadde hatt jobb, sier Awil.

Men direktør Nazia Hussain i OSF sier at til tross for følelse av eksklusjon, hos en del utløser en enda større lengsel etter å tilhøre.

– Mange kjemper hardt for å bli akseptert som norske borgere.

Rapporten konstaterer at norsksomaliere har:

 • Trang økonomi.
 • Høyere frafall fra skole enn gjennomsnittet.
 • Sliter med å skaffe seg bolig.
 • Mistillit til barnevernet

Fakta om somaliere

 • Ca 33 000 med somalisk bakgrunn i Norge, de fleste bor i Oslo og utgjør den tredje største innvandrergruppen.
 • Somaliere tredje største innvandrergruppe i Oslo. 80 prosent er under 40 år, og 80 prosent av etterkommerne som er født i Norge, er under 10 år.
 • I Oslo er bare 40 prosent somaliske menn og 23,1 prosent somaliske kvinner i alderen 30–59 år i arbeid
 • Det er ikke nok kunnskap om hva flertallet gjør.
 • To av tre lever i fattigdom
 • 12 prosent av innvandrere fra Somalia i Norge har ikke fullført utdanning
 • Hvert år har deltagere fra Somalia hatt lavest andel som går over i arbeid eller utdanning etter at de har deltatt i introduksjonsprogrammet.
 • 59 (39 menn og 20 kvinner) sto på valglister ved siste lokalvalg.
  (SSB-tall pr. 1. jan 2013)