Økende barnefattigdom blant innvandrere

Rapporten viser tydelige forskjeller i forekomsten av vedvarende lav inntekt etter barnefamilienes bakgrunn.
Foto: Pressebilde
Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i familier med vedvarende lav inntekt. Trenden fortsetter i feil retning, ifølge en ny rapport.
103Shares

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har det på kort tid vært en dobling av barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt.

Økningen har i sin helhet vært drevet av barn med innvandrerbakgrunn, ifølge en ny rapport fra Imdi.

I 2019 hadde 6 av 10 barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt innvandrerbakgrunn. Dette er en økning fra 39 prosent i 2006.

– En oppvekst i fattigdom gir dårligere muligheter senere i livet. Økningen i antallet barn som vokser opp i fattige familier, er bekymringsfull og viser viktigheten av en sterk satsing på å kvalifisere flere innvandrere til å kunne delta i arbeidslivet og forsørge seg og sine, sier Imdi-direktør, Libe Rieber-Mohn.

Rapporten viser tydelige forskjeller i forekomsten av vedvarende lav inntekt etter barnefamilienes bakgrunn. Nesten ni av ti barn med bakgrunn fra Syria, og nesten åtte av ti barn med bakgrunn fra Somalia bodde i lavinntektsfamilier i 2019. Til sammenligning gjelder dette kun ett av ti barn i familier med bakgrunn fra India eller Bosnia-Hercegovina.

I rapporten kommer det også fram at befolkningen i Norge får stadig mer positive holdninger til innvandrere. Det har også blitt høyere bevissthet om diskriminering.