Tilskudd til trossamfunn forsinket

Grunnet digitale problemer fører til sen støtte til tros- og livssynssamfunn.
Foto: Flickr
På grunn av problemer med en ny portal er det statlige tilskuddet til tros- og livssynssamfunn forsinket.
4Shares

Vanligvis blir tilskuddet utbetalt rundt sankthans, ifølge Statsforvalteren i Agders nettsider.

Men nå er det altså forsinket grunnet innkjøringsproblemer i en ny portal.

– På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå når utbetalingene vil være klare, heter det.

Det er uklart om problemene bare rammer trossamfunn i Agder eller i hele landet.

I januar ble en ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lansert i Norge. Portalen skal brukes til å sende inn blant annet tilskuddskrav og medlemsliste, registreringssøknad, årsrapport og regnskap, samt søknad om godkjenning av vigsler.