Rita Karlsen i HRS:

– Nei, NRK driver ikke med «innvandrerpropaganda»

NRK lever godt på at statistikk og tolkning ikke akkurat er publikums favoritt, derfor tillater de seg å produsere «nyhetssaker» med fordreide sannheter og totalt uten nyanser, hevder redaktør Rita Karlsen i Human Rights Service.
– NRK driver ikke vulgærpropaganda av det slaget Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS) hevder, sier medieprofessor Jostein Gripsrud til Utrop.
394Shares

“NRK fortsetter med innvandrerpropaganda”heter det i en artikkel på nettsidene til Human Rights Service (HRS).

– Det er ingen tvil om at vi nærmer oss stortingsvalg. NRK gjør sitt beste for å forlede oss til å tro at innvandringen går godt, skriver Rita Karlsen, daglig leder og redaktør i HRS i artikkelen..

– NRK har selvfølgelig ingen slik agenda, protesterer distriktsredaktør i Rogaland, Ragnar Christensen.

Bakteppet for påstanden er NRK Rogaland sin artikkel om sysselsettingsgrad blant innvandrere.

“Innvandrerpropaganda”

“Det er flere innvandrere i jobb enn norskfødte i over 20 prosent av landets kommuner,” meldte NRK. Kanalen fokuserte på kommunene Suldal og Hjelmeland og trakk frem en sør-afrikansk og en polsk innvandrer som begge var i arbeid. Ifølge den samme NRK-reportasjen var 70,8 prosent av innvandrerne i Hjelmeland sysselsatte,  mot 70,5 av den norskfødte delen av innbyggerne.

Dette har ikke falt i god jord hos HRS. Å anklage NRK for såkalt “innvandrerpropaganda” er imidlertid ikke noe nytt for ytre høyre.

Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FrP kommenterer den samme NRK-sendingen i et innlegg i Nettavisen slik: “Men som alltid når NRK kjører kampanjejournalistikk for å påvirke folk, så må de trikse litt.”

Også etter programmet Festen etter fasten – NRKs direktesending om id-feiringen –kom det liknende anklager mot NRK. Programmet etterlikner Kvelden før kvelden, statskanalens lillejuleaftenprogram. Det handlet lite om religion, men mye om kos, minner, gaver, mat og blide gjester. Halvor Fosli, ny kulturredaktør i nettstedet Document, så islam-kosen som et nasjonalt endetidstegn: «Det går feil vei. Vi er ved veis ende. Nok er nok. Norge blir ikke bedre, men dårligere.»

– Ingen feil i vår reportasje

– Det er riktig at statistikk kan brukes og leses på mange måtar, men det er ikke noe feil i det tallmaterialet vi har brukt frå reportasjen vi laga frå Suldal, sier Ragnar Christensen fra NRK Rogaland til Utrop.

–  Vi valgte å bruke statistikk for aldersgruppa 15-74 år i vår oversikt, noe som  i følge SSB er ein internasjonal standard for bruk i arbeidsmarkedsstatistikk. Vi redegjorde for dette i ein faktaboks i artikkelen. Der skrev vi også hvordan bildet blir dersom vi bruker tilsvarende statistikk for aldersgruppen 20-66 år. 

– NRK fordreier sannheter

HRS-redaktøren trekker frem flere eksempler på det hun mener er feilaktige påstander om innvandreres sysselsettingsgrad og skriver:

– Det er liten tvil om at vi nærmer oss stortingsvalg: NRK gjør sitt beste for å forlede oss til å tro at innvandringen går godt. For å få regnestykket til å se pent ut, er kreativiteten til “folkeopplysningskanalen” i toppsjiktet. NRK lever godt på at statistikk og tolkning ikke akkurat er publikums favoritt, derfor tillater de seg å produsere «nyhetssaker» med fordreide sannheter og totalt uten nyanser. Hadde HRS gjort det samme hadde det vært angrep i alle kanaler.

– NRK Rogaland har selvfølgelig ingen agenda som tilsier at vi driver propaganda for mer innvandring – eller at vi har en agenda som går ut på å fremstille innvandrere i et mest mulig positivt lys. Og jeg kan med sikkerhet si at dette også gjelder NRK Nyheter generelt, svarer Christensen.

Påstandene fra HRS er i beste fall preget av forutinntatthet.

Vulgærpropaganda

Medieprofessor Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen, synes påstandene fra HRS i beste fall er preget av forutinntatthet:

– Karlsens hensikt ser ut til å være å “ta” NRK. Hun har liksom bestemt seg for konklusjonen på forhånd, uansett det konkrete innholdet. I innlegget peker Karlsen på det hun mener er gal bruk av tall, at NRK med vilje skjuler en mye lavere sysselsetting. Men det er ikke stort å finne av slike feil i artikkelen. NRK driver ikke vulgærpropaganda av det slaget Karlsen hevder, sier han til Utrop.

Foretrekker “gladsaker”

– Det verste man kan si om NRK, er vel heller at de foretrekker «gladsaker» og positive vinklinger. Dét er noe annet enn triksing med tall, sier han. 

Medieprofessoren sier videre at han ikke ser noen grunner til å ville «skjule» at det er altfor lav sysselsetting i bestemte innvandrergrupper.

– Etter Brochmann-rapportene er det heller ikke spesielt «politisk korrekt» å gjøre det. Det som er interessant, er å finne ut hvorfor sysselsettingen er lav i noen grupper og høy i andre. «Innvandrere» betegner jo egentlig ekstremt heterogene grupper, fra høyt utdannede svensker og polakker til ferskt ankomne somaliere uten særlig formell utdanning i det hele tatt.

Innholdsanalyse av dekningen

Utrop forelå Rita Karlsens beskyldninger mot NRK for Kjersti Løken Stavrum, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, nå styreleder i ytringsfrihetskommisjonen PEN. Hun hadde ikke lyst til å uttale seg om saken:

– Jeg har sett på det, men har egentlig ikke noe særlig å melde. Dette er heller ingen sak jeg er formelt engasjert i.

Forsker Erik Knudsen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, kommenterer til Utrop at NRK “selvsagt ikke driver med bevisst propaganda”. Han mener imidlertid at spørsmålet om hvorvidt NRK systematisk vinkler saker om innvandring positivt fremfor negativt, krever en innholdsanalyse av kanalens innvandrerdekning.