Nå får alle asyl-konvertitter møte i nemnd: – Svært viktig

Vedtak om Utlendingsnemnda gjør at kan fatte flere riktige vedtak i saker vedrørende konvertitter, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.
Justis- og beredskapsdepartementet kom tirsdag med nye forskrifter som utvider retten for konvertitter til å kunne møte fysisk i nemnd i Utlendingsnemnda.

I forskriften heter det at man kan møte i Utlendingsnemnda (Une) med vitner fra for eksempel fra menigheten. Dette vil gi bedre rettssikkerhet for asylsøkere som har blitt kristne i Norge, mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Dette er et svært viktig gjennomslag for KrF i regjeringsplattformen, slik at vi kan fatte flere riktige vedtak i saker vedrørende konvertitter. Jeg er veldig glad for at det nå skjer en endring, sier Ropstad (KrF) til Vårt Land.

– Det er viktig at konvertitter nå vil kunne møte fysisk i nemnd, og at de kan ha med seg vitner. Dette kan for eksempel være en prest som har fulgt personen i vandringen inn i sin nye tro, som vil kunne belyse saken deres bedre. Nå som alle konvertittsaker skal behandles i full nemnd, vil det føre til flere riktige vedtak, fortsetter ministeren.

Tidligere har det vært svært begrenset hvem som har kunnet møte i nemnd, og dette har ført at mange ikke har fått behandlingen de har rett på, mener Ropstad.

– Dette er saker som handler om en indre religiøs overbevisning, og da er det naturlig nok et større behov enn i andre saker at man lytter til personene det angår, men også å lytte til menighetsmiljøet rundt for at UNE skal kunne fatte riktig beslutning, sier Ropstad.