Biskop avviser Anundsens syn på kirkeasyl

 

Vårt Land skrev at justisministeren i et brev til Politidirektoratet (POD) instruerer Norges politisjef om å få avsluttet ordningen med kirkeasyl innen neste jul.

– Det er jo en mulighet som mennesker søker i ren desperasjon når de ikke ser andre muligheter, sier biskop Ingeborg Midttømme til NRK. 

Hun ser likevel at saken har flere sider. Det kan være både vanskelig og belastende for kirkene å ta ansvar for folk som søker tilflukt der. Kirkeasylanter er ikke noe de ønsker seg.

– Vi forsøker å motivere mennesker, i den grad de oppsøker kirkene, til å gå ut igjen, og vi jobber hele tiden med å fokusere på flyktning- og asylpolitikken.

Men med mange eksempler på at kirkeasylanter har fått omgjort vedtakene sine har hun ikke problemer med å skjønne at noen velger den løsningen. Hun mener at det finnes mange eksempler på saker som ikke har hatt en tilstrekkelig god saksbehandling.