Innvandrerelever bekymret for lærerfrafall

 
Foto: Knut Michelsen
Seks lærere gikk ut i sykemelding samtidig. Elevrådet ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter har derfor skrevet et brev til ordføreren og rådmannen, der de gir uttrykk for bekymring på grunn av manglende lærekrefter.
0Shares

– Vi må ha lærerne tilbake, ellers blir det bare kaos her, sier Kanjana Saisuwan, nestleder i elevrådet ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO), til Lofotposten.

– Den siste måneden før jul har alt vært usikkert, skyter Delmy Suarez B, et annet elevrådsmedlem, inn.

– Vi vet ikke om vi får tatt tentamen. For avgangselevene blant oss er det nervepirrende, for vi trenger å vite om utdannelsen blir endelig godkjent, sier Mikele Dawit.

Elevrådet ved VIO skrev et brev til ordføreren og rådmannen et par uker før jul, der de ga uttrykk for bekymringen.

Overarbeidede lærere
Seks lærere gikk ut i sykemelding for en drøy måned siden, deriblant skolens fagleder Sylwia Bokwa Pedersen. Tidligere i høst ble dessuten enhetsleder John Arne Jakobsen sykemeldt, skriver Lofotposten.

– Lærerne var flinke og fornøyde, og tenkte mye på elevene. Det er rart at de skulle bli syke samtidig.

– Det er mange papirer som skal godkjennes, og skolen trenger en administrativ leder som kan svare på slike spørsmål, legger Dawt Zing til.

– Vi har manglet en ordentlig ledelse som kunne ta seg av administrative oppgaver. Sylwia var fagleder på midlertidig basis, og vi var veldig fornøyd med henne. Men hun måtte jobbe dobbelt for å ta seg av alle sekretæroppgavene.
Vi vet ikke om alle kommer tilbake på jobb igjen. De er alle sammen overarbeidede, sier Else Bakkehaug, en av de gjenværende lærerne.

Bakkehaug påpeker at det er mye papirarbeid som skal gjøres, på en skole for innvandrere.

Ny plan 
Rådmann Tommy Steinsvik har fått brevet fra elevene ved VIO.

– Det beste vi kan gjøre når lærere går ut i sykemelding er å ansette vikarer. Vi har konstituert ny leder, samt ny fagleder i 50 % stilling. At undervisningen taper seg uten fast ansatte, stemmer sikkert, men er en generell problemstilling som er vanskelig å gjøre noe med.

– Den nye planen for VIO skal behandles av politikerne nå i januar. Der er flere av tiltakene lærerne etterlyser tatt med, blant annet skal en sekretærstilling vurderes.

– Kommunalsjef for oppvekst Kari Löfgren bekrefter at elevene som ikke fikk tatt tentamen forrige semester, skal få tatt denne prøven i januar.