Har permanent opphold, men ingen bostedskommune

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
Over 5000 asylsøkere som skal få bli i Norge, drømmer om en kommune å bo i. Ventetiden rammer integreringen.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– At så mange flyktninger med opphold blir boende i asylmottak, betyr svekket integrering og bortkastede ressurser, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Geir Barvik til VG Nett.

Han forklarer at det rekordhøye antallet på 5434 flyktninger som er bosettingsklare, men mangler kommune, skyldes både at det kommer flere og at Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber raskere. Kommunene har økt antallet de bosetter, men sier ikke ja til mange nok.

– Å bli sittende passiv i et asylmottak betyr et massivt tap av motivasjon til å lære norsk og komme ut i arbeid, og det er uheldig for integreringen, sier Barvik til vg.no.

Tar opp plasser i asylmottakene.
Ventingen går utover sårt tiltrengte plasser i asylmottakene.

– Utfordringen for oss blir å imøtekomme tre grupper med svært ulike behov, nemlig de som skulle vært bosatt, dem som fortsatt venter på svar, og de med avslag, sier assisterende direktør i UDI Birgitte Lange.

– UDI er spesielt bekymret for barn som blir boende lenge i asylmottak etter at de har fått oppholdstillatelse. Tallet er mer enn doblet de to siste årene og det er nå mer enn 800 barn i denne gruppen. Mer enn 50 av disse barna har bodd mer enn 5 år i mottak, sier Lange.