Kan utvise asylsøkere som lyver

Utlendingsdirektoratet (UDI) slakter Politiets Utlendingsenhet for måten alderssjekk av flyktninger gjennomføres.
Foto: Flickr/US Air Force
Fra 1. januar 2014 skal utlendingsmyndighetene kunne utvise asylsøkere som lyver eller holder tilbake opplysninger om at de har søkt asyl i andre land før de kom til Norge.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Nå opphever justisministeren instruksen til Stoltenberg-regjeringen som sa at politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke lenger skulle kunne utvise asylsøkere utelukkende på grunnlag av at de ble tatt for å ha løyet om at de allerede hadde søkt asyl i andre europeiske land.

Hensikten i 2012 var å spare UDI, politiet og domstoler for arbeidet med å behandle utvisningssaker. De frigjorte ressursene skulle i stedet brukes på raskere saksbehandling og uttransportering i Dublin-saker.

– Opphør av forskriften vil føre til at det blir grunnlag for å utvise en større personkrets enn i dag, nemlig også personer der eneste grunnlag for utvisning er at personen har nektet for å ha søkt beskyttelse, søkt visum eller avgitt fingeravtrykk i et annet land, sier justisminister Anders Anundsen til Aftenposten.

Lettere å finne informasjon
Hovedårsaken er at langt flere blir avslørt av sine egne fingeravtrykk i EUs asyldatabase Eurodac. Dermed er det lettere for politiet å finne ut om en asylsøker i Norge allerede har søkt asyl eller fått opphold og beskyttelse i et annet land.

Finanskrisen i Sør-Europa har ført til at langt flere utlendinger som har flyktet til Europa, reiser nordover og søker asyl. Samtidig sliter land som Italia og Hellas med den enorme strømmen av flyktninger. De klager over at de fattigste landene i EU må betale det meste av prisen for å håndtere flyktningestrømmen til Europa.

Dublin-reglene innebærer at Norge, etter utlendingslovens paragraf 32, kan nekte å realitetsbehandle asylsøkere som har reist til Norge fra et annet land hvor han eller hun ikke var forfulgt eller allerede hadde søkt asyl.

Blir hørt av justisministeren
Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere vært meget kritisk til at asylsøkere som gir uriktige opplysninger, ikke skal kunne utvises.

– Manglende utvisning for slike alvorlige brudd på utlendingsloven er uheldig, mente politiet, som nå blir hørt av den nye justisministeren.