Utenriksministeren lanserer ytringsfrihetsstrategi

Kunstnerisk ytringsfrihet er under press i mange land over hele verden, hevder utenriksminsteren.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
En ny strategi som skildrer hvordan Norge skal jobbe for å fremme ytringsfrihet, lanseres av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).
57Shares

Bakteppet for strategien er at ytrings- og pressefriheten lenge har vært under press i mange land, også i Europa, ifølge Utenriksdepartementet.

– Ytringsfriheten er en av de viktigste rettighetene vi har i åpne og demokratiske samfunn. Å stå opp for ytringsfrihet er å stå opp for at alle mennesker har rett til å uttrykke sine meninger og til å delta i samfunnet på like vilkår, sier Søreide.

Strategien skal beskrive hvordan Norge skal jobbe for å fremme ytringsfrihet i FN, regionale organisasjoner og gjennom støtte til sivilt samfunn og dialog med andre lands myndigheter.

– Ytringsfriheten er grunnleggende også for å kunne oppfylle andre menneskerettigheter, understreker Søreide.

– Pressefrihet og journalisters sikkerhet vil fortsatt være viktige prioriteringer for oss i arbeidet de neste årene. Journalister og medier er under betydelig press i mange land, også i Europa. Omfanget av trusler og angrep mot journalister har økt i takt med at stadig mer av kommunikasjon og informasjonsdeling skjer på digitale plattformer. Kvinnelige journalister og mediearbeidere er særlig utsatt for digital vold. Dette er alvorlige angrep på ytringsfriheten og undergraver likestilling i mediene, sier Søreide.

– Kunstnerisk ytringsfrihet er under press i mange land over hele verden. Kunst sensureres, og kunstnere forfølges, fengsles og tiltales som følge av kritikk mot myndigheter, eller for å ha uttrykt sin mening, tro eller kultur. Vi vil bidra til økt oppmerksomhet om betydningen av kunstnerisk ytringsfrihet og til økt beskyttelse av kunstnere internasjonalt, sier Søreide.