Første dom avsagt for brudd på innreiseforbud

Oslo Tinghus: akkurat nå foregår det her fengslingsmøte i Amelie-saken.
Foto: Flickr.com
Oslo Tingrett har avsagt første dom for brudd på innreiseforbud, melder Oslo politidistrikt i sin Facebook-side.
0Shares

En person med bakgrunn fra Afghanistan er dømt for brudd på innreiseforbud, melder Oslo politidistrikt i sin Facebook-side. Det er første gang dommen har blitt avsagt av Oslo Tingrett etter lovendringen trådte i kraft.

 En afghansk tobakkselger med innreiseforbud er den første, i alle fall i Oslo, som er dømt etter overgangen fra den tradisjonell måneds-straffen til den helt nye utlendingslovens § 108 tredje ledd bokstav e) om brudd på innreiseforbud, skriver Oslo politidistrikt i Facebook-notatet.

Det var den 10. januar at utlendingsloven ble endret. Endringen er heving av strafferammen for brudd på innreiseforbudet til den straffedømte. Tidligere var minimum fengselstraff for førstegangsbrudd på loven seks måneder. Nå er normalstraffen ett års fengsel for første gangs brudd på innreiseforbudet.

Tatt for lovbrudd
Den afghanske mannen, som ble tatt for å selge tobakk, fikk ti måneders ubetinget fengsel etter fradrag for tilståelsesrabatt, skriver politiet.

Normalstraffenivået ved førstegangsbrudd bør ikke være under ett års fengsel. Ved gjentakelse av forbudet, andregangsbrudd, er minimum fengselsstraff på ett år og seks måneder.

Bakgrunnen for endringen er blant annet økningen i antall anmeldelser for brudd på innreiseforbudet og at denne typen kriminalitet utgjør et samfunnsproblem, står det i lovdata.no.

– Vi får vi håper denne straffeskjerpelsen får effekt, og at færre kommer tilbake til Norge etter å ha blitt utvist og fått forbud mot å komme tilbake, skriver Oslo politidistrikt i meldingen.