KrF-utvalg vil tillate politi-hijab

Hijab er nå tillatt i Forsvaret, men etter mye om og men
Foto: David Martyn Hunt
Et utvalg ledet av KrFs verdikonservative profil, Karl Johan Hallaråker, anbefaler en kursendring i partiet slik at politi og fagdommere skal få bruke hijab eller andre symboler. 

Da KrF i fjor klubbet nytt partiprogram, konkluderte landsmøtet med at politi og fagdommere ikke skulle få bruke hijab eller andre symboler. Nå ønsker et utvalg ledet av KrFs verdikonservative profil, Karl Johan Hallaråker, en kursendring, ifølge vl.no.

Politiet bør kunne «åpne for bruk av uniformstilpassede religiøse hodeplagg etter nærmere gitte retningslinjer». Utvalget mener et slikt punkt bør inn når nytt stortingsprogram vedtas om tre år.

– Flertallet mener at det i domstolene ikke bør innføres noe forbud mot religiøse plagg og symboler for fagdommere, anbefaler utvalget, forteller Karl Johan Hallaråker.

Vil snu om hijab: KrFs Karl Johan Hallaråker.
Foto : krf.no

Forslaget inngår i rapport fra KrFs eget livssynsutvalget, som ble satt ned spesielt for å gjennomgå det såkalte Stålsett-utvalgets innstillingen.

Naturlig plass il livssyn
KrFs oppfølging distanserer seg fra Stålsett-utredningen på en rekke punkter, men konkluderer også med at partiet ønsker et samfunn der «religion og livssyn har naturlig plass».

– Utredningen peker tidvis mer i retning av den «livssynsnøytrale staten» enn det livssynsåpne samfunnet, skriver utvalget om Stålsett-rapporten.

– Uten korrigering kan det føre til mindre plass for religion og livssyn i det offentlige rom, heter det.

Representanten fra KrF Kvinner er imot åpningen, fordi statens maktutøvere bør oppleves som «nøytral med tanke på særinteresser».