Voksne elever får med seg norsklærer ut i arbeidspraksis

Tenker nytt om norskkurs

 
Foto: Kathrine Nygård
Fra og med i sommer har minoritetsspråklige voksne fått tilbud om språkopplæring parallelt med yrkesfaglig utdanning.
0Shares

 

– Elevene får individuell oppfølging av en norsklærer, både på skolen og ute i praksis, sier prosjektleder Petra Kryskiewic ved Oslo Voskenopplæring på Helsfyr i Oslo til Utrop.

Utdanningstilbudet strekker seg over fire år og gjelder helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Dette er tilnærmet likt et vanlig videregående løp, bare at det strekker seg over fire år, ikke tre. På denne måten får elevene bedre tid til å lære seg fagene, samtidig som de får muligheten til å lære norsk under utdanningen.

Ikke bare i klasserommet: Det nye opplegget til Oslo Voksenopplæring betyr at flere kan lære seg norsk samtidig med at de tar et yrkesfag.
FOTO: Flickr

Vi er veldig glade for at vi har fått grønt lys både fra NAV, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Nytt tilbud
– Vanligvis får elevene tilbud om individuell norskopplæring ved siden av fagene. Når elevene går ut som lærlinger i bedrifter, avsluttes også norskopplæringen. Men med dette nye tilbudet følger en norsklærer med dem ut i praksis, forteller Kryskiewic.

Dette er en ny modell for yrkesfaglig utdanning. Ifølge prosjektleder Kryskiewic og norsklærer Nina Meza finnes det ingen andre voksenopplæringer i landet som har det samme tilbudet om språkopplæring.

Effektivisering
Meza mener dette vil bli bedre måte å utdanne voksne på.

– Det er vanskelig å ikke kunne språket og samtidig skulle ta utdannelse, derfor er denne avtalen vi har fått til nå veldig viktig at folk får vite om, sier hun.

Det vil etter hennes mening være mer effektivt å la elevene lære norsk under utdanningen enn at de må lære norsk før de i det hele tatt kan vurdere å gå videre med yrkesfag.

– Mange som kommer til Norge som voksne, har barn og har rett og slett ikke mulighet til å bruke mange, mange år på språkopplæring og utdannelse. Det vanlige hittil har jo vært at man først må lære seg norsk – og så utdanne seg. Det vil si at man kanskje bruker tre år på å lære seg språket, for så å starte en utdannelse på tre-fire år til. Det er ikke alle som klarer, derfor er dette er seier, sier Meza.

Samarbeid med NAV
For de to klassene, barne- og ungdomsarbeiderklassen og helsefagarbeiderklassen har de inngått avtale med NAV om støtte til blant annet rekruttering og livsopphold. Dette gjør at fremtiden er lys for utdanningstilbudet.

– Vi er veldig glade for at vi har fått grønt lys både fra NAV, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, sier Kryskiewic.

Oslo VO Helsfyr håper at de får starte flere klasser, blant annet en klasse innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag.