Vil ikke forby mannlig omskjæring

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er bekymret for at gjenåpningen av Norge skal ta for lang tid dersom bruken av AstraZenica-vaksinen stoppes og det heller ikke blir bruk av Janssen-vaksinen.
Foto: Pressebilde Høyre
Norge kan få ny omskjæringslov før sommeren, sier helseministeren. 

En lov om rituell omskjæring bli behandlet før sommeren, hvis helseministerens lovforslag blir lagt fram som planlagt.

– Hensikten er å regulere dette og sørge for at rituell omskjæring blir en del helsetjenesten. Vi skal ikke forby det, men regulere, slik at vi på en bedre måte enn i dag ivaretar guttenes sikkerhet og helse, sier helseminister Bent Høie (H) til Vårt Land.

Under høringsrunden har både Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Human-Etisk Forbund, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, ønsket en slutt på praksisen, skriver Dagbladet.

Partipolitisk kontrovers
Også partipolitisk har det vært engasjement rundt saken. Jenny Klinge fra Sp har flere ganger kommet med utspill mot mannlig omskjæring, men har møtt sterk motbør, blant annet fra Ervin Kohn i Antirasistisk Senter.

Klinge mener ifølge NRK at omskjæring av gutter, der forhuden på penis fjernes, bør bli forbudt på lik linje med kjønnlemlestelse av jenter.

– Men hvis regjeringen ikke har guts nok til å forby det, og heller vil regulere praksisen, så må de gå inn i lovverket og straffeloven for å finne ut hvordan de kan gi samme rettsvern til gutter dersom det oppstår skade eller død, sier hun til statskanalen.

Ervin Kohn, som er leder og forstander i det Mosaiske trossamfunn i Oslo, mener Klinge begår et etisk overtramp når hun sammenligner rituell omskjæring av gutter med kjønnslemlestelse av jenter.

– Det er to helt forskjellige ting. Hun forsøker her å argumentere mot omskjæring av guttebarn ved å sammenligne det med noe det ikke er, og det er uetisk.

Nå ser det altså ut til at Klinges ønsker ikke går gjennom. I et lovforslaget som har vært ute til høring tidligere, skilles det mellom to mulige modeller for den fremtidige loven.

Modell A består av to hovedelementer. For det første en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. For det andre innebærer lovforslaget at andre enn leger også skal kunne utføre rituelle omskjæringer på nærmere bestemte vilkår.

Modell B innebærer en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. Etter denne modellen åpnes det ikke for at andre enn leger skal kunne utføre rituelle omskjæringer.

Bent Høie vil ikke uttale seg om detaljene i det nye lovforslaget det nå arbeides med.