Innvandrergruppene har høy vaksinasjonsgrad i Drammen

Flesteparten i ikke-vestlige innvandrergrupper i Dramman har fått førstdose av korona-vaksinen.
– Vi hadde fryktet andre tall, men statistikken fra FHI viser at vi er på vei til å lykkes med vaksinering av utenlandskfødte i Drammen, sier kommuneoverlege John David Johannessen.
98Shares

Ifølge Drammens Tidende er det kjent at vaksinedekningen blant utenlandskfødte i Drammen er noe lavere enn hos den øvrige befolkningen.

Samtidig uttrykker kommuneoverlege Johannessen optimisme over vaksinetallene så langt.
Han opplyser også om drop-in tilbud for vaksinering mandag og onsdag denne uka. Og ber ellers folk registrere vaksiner tatt i utlandet.

– Vi forventet en lavere dekning enn de tallene vi ser nå. Mange av innvandrergruppene
har høy vaksinasjonsgrad. Det er veldig positivt å se.

Høye tall for førstedose

Drammens Tidende har mottatt tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viser andelen vaksinerte i Drammen, fordelt på hvilket land de er født i. Tallene viser de som har mottatt minst én dose, til og med 7. juli.

Blant innvandrere født i Pakistan og Irak, i alderen 45–64 år, er andelen vaksinerte på henholdsvis 79 prosent og 71 prosent. Blant dem som er født i Thailand har hele 82 prosent fått satt sin første dose koronavaksine. Til sammenligning er 91 prosent av norskfødte i Drammen i alderen 45–64 år vaksinert med minst én dose.

Overlegen hevder at særlig én ting har vært avgjørende:

– Vi har jobbet mye for å nå fram med god og kvalitetssikret informasjon fra FHI. Det har mye å si hvor informasjonen kommer fra, om det er helsepersonell eller kommentarfeltet på Facebook.

Holdningsendring

Nasim Rizvi, nestleder i Buskerud innvandrerråd, er ikke overrasket over de relativt høye vaksinetallene i flere av innvandrergruppene.

– Vi ser at veldig mange, enten det er pakistanere eller tyrkere eller andre, er blitt veldig bevisste på hvilke regler som gjelder og at man bør vaksinere seg. Det har skjedd en holdningsendring, forteller hun til Drammens Tidende.