Reiser til hjemlandet på ferie

Fremtiden for mange asylsøkere på mottak kan bli en lukket tilværelse. Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr
– Hvor farlig er det egentlig i hjemlandet som gjør at man kvalifiserer for opphold når man bare etter noen måneder kan returnere dit på ferie? spør returrådgiver ved Bodø Mottakssenter, Beate Klette. 
0Shares
Avatar
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Asylmottaket i Bodø har sendt bekymringsbrev til regjeringen om at asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferie til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold. Alvorlig, mener Utlendingsdirektoratet.

– Personer som har fått beskyttelse har mulighet til å søke om korte reiser til hjemlandet, for eksempel om det skjer dramatiske ting i familien. Men i utgangspunktet er det slik at de er forpliktet til ikke å reise tilbake til landet hvor de hevder at de blir forfulgt, sier assisterende avdelingsdirektør i asylavdelingen til UDI Tone Loger Tveter til Klassekampen.

Bekymringsbrev til justisministeren
I brevet advarer man mot en praksis der personer med beskyttelsesbehov har fått innvilget opphold i Norge – for så å reise tilbake til hjemlandet like etter asylsøknaden er godkjent.

– Det er hinsides all fornuft at de samme myndighetene som innvilger beskyttelse skal snu etter bare kort tid og innvilge ferie tilbake til det samme landet de beskyttes fra mens de bor i mottaket, skriver Klette i brevet Klassekampen har fått tilgang til.

Ingen utreisekontroll
Klassekampen har bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om tall på omfanget av praksisen som Klette beskriver. Direktoratet oppgir imidlertid at det ikke er mulig å bryte ned tallmaterialet det sitter på så detaljert.

– Vi har ingen utreisekontroll, så dette vet vi svært lite om. Vi vet også at en del reiser til naboland og tar seg inn i hjemlandet derfra, men dette er ting vi ikke har mulighet til å kontrollere, sier Tone Loger Tveter.

Hun understreker at det ikke er umulig å reise til hjemlandet, men at det må søkes om tillatelse hvis man kommer fra et land som man har fått innvilget beskyttelsesbehov.

Kan trekke tilbake oppholdstillatelse
UDI har muligheten til å trekke tilbake oppholdstillatelse og asylstatus dersom de finner ut at personer med beskyttelsesbehov har reist til hjemlandet uten tillatelse.

– Jeg regner med at det vil bli vår oppgave å undersøke dette videre. Dette er en ordning som er ment for mennesker som har et reelt behov for beskyttelse, og da undergraver man asylinstituttet dersom man reiser tilbake til hjemlandet like etter at man har fått opphold, sier Tveter.