Norge forberedt på mulig tilstrømming av afghanske asylsøkere

UDI har nå hentet fram beredskapsplanen som ble laget etter tilstrømmingen i 2015.
Foto: Unsplash
Utlendingsdirektoratet (UDI) er forberedt dersom Natos uttrekning fra Afghanistan fører til en ny flyktningstrøm fra landet.
593Shares

Taliban har igangsatt flere offensiver mot afghanske regjeringsstyrkene den siste tiden. De har skodd seg på uttrekkingen av utenlandske styrker og tatt kontroll over en rekke distrikter, grenseoverganger og omringet provinshovedsteder.

Dette har ført til at regjeringssoldater deserterer, mens sivile står i timelange køer for å sikre seg et pass for å komme seg ut av landet. Andre tar seg ut av landet på egen hånd og flykter vestover, særlig mot Tyrkia, som er porten til Europa.

Dette har UDI merket seg, sier Knut Berntsen, fungerende avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen i UDI, til Vårt Land.

– Derfor har UDI nå hentet fram beredskapsplanen som ble laget etter tilstrømmingen i 2015, sier han.

Da kom vel én million flyktninger og migranter til Europa, vel 30.000 søkte asyl i Norge.

– Vi har tidligere inngått avtaler om basismottak i alle UDIs regioner, og snart inngår vi nye avtaler med leverandører om mottak som kan tas i bruk på kort varsel. I tillegg har vi planer for å kunne etablere innkvartering i akuttmottak, teltleirer og skip, om behovet oppstår, sier Berntsen.