Stadig flere barn forsvinner fra asylmottak

Hvert år forsvinner asylbarn uten at noe blir gjort. PRESS minner om at disse menneskene bare er barn og har rett til å bli tatt vare på.
Foto: Koubang M Enyam
Flere hundre barn forsvinner fra norske asylmottak hvert år siden 2010. Og 275 er fremdeles savnet. I morgen markeres dette på Torgscenen i Drammen. 

Disse høye tallene viser at den norske stat bryter barnekonvensjonen. Det mener Victoria Einarson Pérez, leder i PRESS Drammen. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Hun siterer fra barnekonvensjonen artikkel 3.2:

Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 

– Disse høye tallene er et bevis på at den norske stat ikke har gitt disse barna den beskyttelsen og omsorgen de har rett til, sier Perez. 

Blindt øye
– Det er bekymringsverdig at disse høye tallene (275 barn) ikke ser ut til å minske. Istedet ser vi en økning. Stadig flere barn forsvinner, og dette må ikke den norske stat eller det norske samfunn lukke øynene for, sier Perez. 

– Istedet må vi se på disse enslige mindreårige asylsøkerne for det de er, nemlig barn. Alle barn har rett til en trygg tilværelse.  Når et barn forsvinner, må vi lete etter det, og gjøre alt i vår makt for at noe lignende ikke skal skje igjen, sier Perez.

Kampanjen: Jeg savner
PRESS vil synliggjøre problematikken bak disse forsvinningene. Deres mål er å få Norges befolkning til å se barna bak tallene.

– Vi må begynne å vise at vi bryr oss og at dette problemet krever handling. Om vi ikke bryr oss, vil stillheten bare fortsette, sier Perez.

Over hele landet
PRESS holder arrangementer over hele landet. De oppfordrer folk landet rundt til å delta. 

I morgen, den 10. april står Drammen for tur. De oppforderer både store og små til å møte opp for å forstå omfanget av dette problemet.