Hjem, kjære hjem!

Hvordan skaffe boliger til flyktninger i et presset boligmarked? Skien kommune satser tungt på at flere som leier kommunale boliger skal kunne gå over til å eie egen bolig. Dermed frigjør de plasser til nye innbyggere.
0Shares

IMDi Sørs regionale spørreundersøkelse viser at Skien er en av få kommuner i regionen som jobber målrettet med å få flere over fra leiemarkedet til eiermarkedet. Fleksibel bruk av startlån, forankring i kommuneledelsen og tidlig informasjon til brukere viser resultater. På halvannet år har over 50 leietakere i kommunale boliger kjøpt sitt eget hjem – med seg har de hatt støttende veiledere som har oppmuntret og motivert på veien mot det store valget.

– Sirkulasjon i de kommunale boligene er egentlig svaret på alt, sier programleder for Husbankens boligsosiale utviklingsprogram i Skien, Ann-Beate Myhra, til imdi.no.

Uten gjennomstrømning i kommunale boliger vokser køene. De som trenger bolig får det ikke, og kommunen må velge dyre nødløsninger. Skien tok grep – et leie til eie-prosjekt som er et av fire delprosjekt i den boligsosiale satsingen til Skien, støttet av Husbanken.

– Det første vi gjorde var å gå gjennom listene over kommunale leietakere for å få en oversikt over kontraktene. På sikt skal alle kalles inn til samtale for å se på mulighetene de har til å kjøpe egen bolig, forteller prosjektleder Ann Kristin Engkvist.

Tidlig informasjon
For å nå ut til alle gruppene av kommunale leietakere, er Myhra og Engkvist jevnlig til stede ved Skien voksenopplæring. Å forstå det norske boligmarkedet og fordelene med å eie er en del av opplæringen i introduksjonsprogrammet, og de kurser deltakere om muligheter for å få startlån.

– Vi har fått spørsmål som “hvorfor kan jeg ikke heller spare i 20 år før jeg kjøper bolig”? forteller Engkvist.

– Og da prøver vi å formidle dette med at det er bedre å betale til seg selv enn å betale til andre, utfyller Myhra.

Myhra, Engkvist og Ballestad har klare råd til andre kommuner: Få oversikt over leietakerne deres, og kom i dialog med dem. Informer om muligheter. Ansatte som jobber tett med brukere og kommunale leietakere bør holde seg oppdaterte på Husbankens virkemidler.

Se også: