Folketinget enige om evakuering av lokalt ansatte afghanere

Folketinget går inn for å gi afghanske medhjelpere midlertidig opphold i Danmark.
Foto: ft.dk/Anders Hviid
45 afghanere som har jobbet for danske styrker i Afghanistan, blir nå tilbudt evakuering til Danmark og får midlertidig opphold i to år.
192Shares

Det skjer etter en bred politisk avtale i Folketinget onsdag kveld, ifølge Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod.

Avtalen gjelder nåværende ansatte på den danske ambassaden, samt de som har vært ansatt de siste to årene og søkt om dansk hjelp. Det totale antallet kan dermed også bli høyere enn 45, avhengig av om noen flere søker hjelp fra Danmark.

Kofod varslet allerede sist fredag at Danmark var beredt til å evakuere en rekke lokalt ansatte i Afghanistan, uten å gå inn i detalj om hvem det gjaldt. Nå er altså statusen for en rekke ambassadeansatte avklart.