– Vi trenger gode tolker

Det er ikke alltid legen og pasienten snakker samme språk. Da trenger pasienten tolk. Men ikke alle som kaller seg tolk, har utdanning
Foto: Scanstockphoto
Noen foreldre bruker barna som tolk. Det er ikke bra, mener leger og sykepleiere. Vi trenger tolker som har utdanning og kan oversette på en god måte for alle. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Innvandrere bor i alle kommuner i Norge. Nesten halvparten har bare bodd her i 0-5 år.

– Vi har over 300 språk i landet. Det sier Mona Myran. Hun jobber i IMDi.

Når du går til legen, trenger du kanskje tolk. Myran mener at det er viktig at tolken kan jobben sin veldig godt.

Hvem som helst kan kalle seg tolk.

Vi må være sikre på at vi har tolker som er veldig flinke. Det er viktig for å kunne gi gode tjenester, sier hun.

Det finnes lover for pasienter. Det står det at “Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn”.

– Loven sier at du som helsepersonell er ansvarlig for å tenke på om en pasient trenger tolk, sier Myran.

Hun advarer mot å bruke familie og venner som tolk. Hun har eksempler hvor det er feil å velge den letteste løsningen.

– Aftenposten skrev om en jente som besvimte da hun fikk vite at moren hennes hadde en måned igjen å leve, forteller hun.

Forskjell på tolker
Myran sier at det er stor forskjell på kvaliteten på tolkene. Det er mulig å sjekke de forskjellige tolkene i et nasjonalt register.

 Hvem som helst kan kalle seg tolk. Bruk Nasjonalt tolkeregister på Tolkeportalen for å finne dem som kan faget og er profesjonelle, sier hun.

For å bli tolk må man ta en språktest. Myran mener at det er viktig å bruke flinke tolker. Da blir folks rettigheter tatt vare på.

 – Alle som bor i Norge, uansett hvor de kommer fra og hvilket språk de snakker, skal ha like god tilgang på offentlige tjenester, sier hun.

Tolkene har etiske retningslinjer. Den som bestiller tolken, må vite hva reglene er.

Regjeringen har et tolkeutvalg som jobber med å gjøre tolketjenesten bedre.

– Det er godt å vite at myndighetene jobber med dette. Vi trenger bedre organisering av tolketjenestene, sier Myran. 

Artikkelen er basert på innlegg og utspill under samlingen for kommunepsykologer i Tønsberg 3. april Nasjonalt Komptansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA). 

Opprinnelig publisert i Utrops nettutgave våren 2014