Rasismerapport fra europeisk fotball

0Shares

Storbritannia til Polen, Frankrike til Jugoslavia, trekkes en klar konklusjon: Fotballen må gjøre mer for å kvitte seg med dette problemet.

Undersøkelsen viser at mørkhudede spillere er utsatt i italiensk fotball, at problemet er stort i Jugoslavia der politiet fullstendig ignorerer problemet, og at antisemittismen er utbredt i Polen.

Det positive i undersøkelsen er at problemet er blitt håndtert på en god måte i flere andre deler av Europa. I følge BBCs øyenvitner har det ikke skjedd noen episoder på arenaer i Paris, Berlin, Rotterdam og London, arenaer som tidligere har pekt seg ut som verstinger.

Undersøkelsen viser derimot at fotballen ikke reflekterer det multikulturelle samfunnet som omgir idretten.

Piara Power, som arbeider i den anti-rasistiske kampanjen Kick-It-Out, mener det er gjort stor fremgang i England, men at mye ennå kan gjøres.

– Det er temaet eksklusjon det må arbeides med. Som eksempel er det bare en eller to profesjonelle asiatiske spillere (med etnisk bakgrunn fra India, Pakistan eller Bangladesh) i ligasystemet, sier Power.

Power legger til at det er for få mørkhudede spillere som fortsetter karrieren innenfor trenervirke eller klubbadministrasjon, og at årsakene til dette må klarlegges.