Forfatter applauderer ny Nav-ordliste

– Med flere og flere innvandrere som jobber i det offentlige, er fokusest på enkelt og godt norsk blitt enda viktigere, mener forfatter Håkon Lutdal.
Familie trodde Nav skulle drepe dem. Nå skal ny ordliste hindre misforståelser.

– En familie fikk et sosialvedtak der det sto «siste del av livsopphold». Da dette ble til «siste delen av livet» i Google Translate, trodde familien Nav skulle ta livet av dem. De var livredde da de kom til kontoret, sier kommunikasjonsrådgiver i Nav Agder, Asle Stalleland.

Dette er et av de mer ekstreme eksemplene på hvilke misforståelser som kan oppstå når Nav bruker sitt vanlige språk, skriver nrk.no videre.  Slike og andre misforståelser er en av grunnene til at Nav Agder har jobbet med en ordliste som skal hjelpe etaten til å skrive enklere. For om folk ikke forstår hva det står i brevene, kan det få skjebnesvangre konsekvenser.

Risikerer å bli fattige

– Forstår de ikke hvilke rettigheter de har, kan de gå glipp av ytelser eller penger de har krav på. Vi kan risikere at de lever i fattigdom uten at det er nødvendig, sier Stalleland til nrk.no.

Han sier at språket også går utover effektiviteten i etaten.

– Først bruker vi masse tid å skrive et langt vedtak, og så kommer de som har fått det og må få det forklart. Vi har også mye å tjene på å skrive bedre.

Skal bruke enkle ord

Stalleland sier det er viktig for etaten å klare å kommunisere tydelig og enkelt til de som ikke har norsk som hovedmål.

Derfor inngikk de samarbeid med voksenopplæringen i Arendal. Sammen plukket de ut 50 vanskelige ord og begrep som de byttet ut med enklere. Hvorfor for eksempel skrive «på bakgrunn av dette faktum at» når man like gjerne kan skrive «fordi»? Eller hvorfor ikke erstatte det krøkkete «gi en indikasjon på» med «viser»? Eller «innen det tidspunkt da» med «før»?

Nå har Nav Agder laget en ordliste med alternative ord og begrep. Hensikten er at brevene skal være lettere å forstå for dem som mottar dem.

– Veldig viktig fokus

Håkon Lutdal, forfatter av en rekke bøker om det norske språk og hyppig skribent om emnet i Utrop, applauderer tiltaket:

– Det er viktig å skrive enkelt og logisk godt. Og det betinger at senderen er god i norsk, sier han til Utrop. – Med flere og flere innvandrere også i det offentlige, er dette fokuset enda viktigere.

Godt språk krever god opplæring og en klar strategi, mener han:

– Og som i all ledelse, er kontrollfunksjonen en viktig del. Det slår meg at standardisering er viktig, at instansene har gode maler og eksempler for sine brev.

Ordlista som kalles «Gammelnavsk ordliste», ble presentert på Arendalsuka  og nå skal den deles med resten av etaten.

– Vi håper vi i Agder eller andre kan jobbe videre med dette. For jobben stopper dessverre ikke ved å forenkle 50 ord og begrep, sier Asle Stalleland til nrk.no.