Vil ha rettferdighet for utviste familiemedlemmer

Facebookgruppen "Til sak mot UDI/UNE" ønsker at myndighetene skal gjøre det lettere for folk som har ektefeller i Norge å leve med familien sin
Foto: Koubang M. Enyam
Facebookgruppen "Til sak mot UDI og UNE" ønsker at myndighetene skal gjøre det lettere for folk som ønsker gjenforening å få opphold i Norge. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

 Vi startet facebookgruppen for å gå til sak mot UDI og UNE på grunn av vedtakene de har fattet i gjenforeningssaker hvor den ene er norsk statsborger, sier Randi Andersen som er en av lederne for facebookgruppen “Til sak mot UDI og UNE”. 

I følge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 heter det at “enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.”

 Vi har fått bekreftet brudd på menneskerettighetene artikkel 8, og vi vet at European Free Trade Association (EFTA) har sendt brev til myndighetene som de har svarfrist på i dagm sier Andersen. 

Ayarita Hadi Said sammen med ektemannen Khalid Hadi Said og datteren. Han har ikke fått opphold i Norge, og familien vurderer å flytte et sted hvor de kan leve sammen som familie.
Foto : Koubang M. Enyam

Gruppen øsnker at folk skal bli oppmerksomme på at menneskerettighetene brytes ofte, og at det rammer familier som ønsker å leve sammen i Norge. Konsekvensene blir at familiene flytter ut av landet, gjerne til Sverige eller England, hvor folk som har blitt nektet familiegjenforening kan leve sammen uten inngrep fra staten. 

 Mange har rømt til Sverige for å kunne leve et normalt familieliv der, forteller Andersen.

Pro forma-dom
Hvis hovedgrunnen til at søkeren har giftet seg eller forlovet seg, er at han eller hun ønsker å komme til Norge, kalles det proformaekteskap. (“Søkeren” er personen som ønsker å få oppholdstillatelse i Norge) Å inngå et slikt ekteskap er straffbart for begge ektefellene.

For å undersøke om et ekteskap er proforma vil man for eksempel se på

– hvor lenge dere har vært sammen
– hvor mye kontakt dere har hatt
– hva dere vet om hverandre
– aldersforskjell
– om ekteskapet er uvanlig i søkerens kultur og om søkeren tidligere har søkt om oppholdstillatelse i Norge eller et annet land.

Hvis UDI mener at ekteskapet er proforma vil søkeren få avslag på søknaden og kan bli utvist fra Norge og andre Schengenland i minst to år. (udi.no)

 Det virker som om de prøver å få flest mulig folk ut. Folk som har vært gift i ti år, og har flere barn, sitter enda med en proformadom fra UDI. Hva er pro forma da, spør Andersen.

Kjemper en vanskelig kamp
Vi ønsker at vi i Norge begynner å sette fokus på de bruddene på menneskerettighetene som blitt begått her, før Norge går ut å kritiserer andre land. Vi ønsker at familier skal leve i fred i Norge, uten å måtte møte et pengekrav.

Hun påpeker at mange opplever at systemet jobber mot dem, og at de kjemper en umulig kamp.

 Folk blir syke, også blir man straffet økonomisk, sier Andersen. 

Hun mener at hele prossessen man må gjennom for å få innvilget familiegjenforening kan være en belastning på familielivet.

 Nå er det et års ventetid på å få familiegjenforening, og da blir i noen tilfeller folk sittende hjemme uten å kunne jobbe fordi det ikke er lov. Det sliter på et ekteskap.

Prøver å leve sammen
Ayrita Hadi Said og ektemannen Khalid Hadi Said ønsker å leve et familieliv sammen med datteren, men føler at kampen mot systemet blir for vanskelig å ta alene. 

 Når minstemann blir 18, om halvannet år, da kan vi flytte fra Norge. Og da kommer vi ikke tilbake, sier Ayrita Hadi Said opprørt over at ektemannen ikke får oppholdstillatelse i Norge. 

Khalid Hadi Said fikk nylig avslag på søknaden om opphold i Norge. Grunnlaget var at det var avik i inntekten til kona som er norsk statsborger. Nå venter de for å se om inntektskravet for 2014 blir møtt. De vurderer å flytte til Sverige hvis det ikke blir aktuelt å bo i Norge. 

 Du kan velge hvem du vil gifte deg med, men du kan ikke velge om du skal få bo med han du velger, sukker Hadi Said. 

 Vi håper at politikerne ser at det er nordmenn som blir straffet i politikken de fører, sier Randi Andersen.