Sosial dumping av utenlandske arbeidere

Det er ofte de polske mennene som kommer til Norge for å jobbe.
Foto: Ryan Poplin/www.flickr.com/photos/poplinre/500239545
Utenlandske arbeidstakere jobber gratis i prøveperioden så blir de dumpet like etter, bekrefter direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Findboe Svendsen, ifølge Dagsavisen.

Virkeligheten som beskrives i årsrapporten fra servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Norge 2013, er arbeidernes egen beskrivelse av møte med norsk arbeidsliv. Historiene de forteller er flere og grove, melder Dagsavisen.

Utenlandske arbeidere som oppsøkte Arbeidstilsynet på servicesentrene i Oslo, Stavanger og Kirkenes i fjor, tok hver fjerde kontakt grunnet manglende utbetaling av lønn.

ifølge Dagsavisen har det også blitt meldt om stadig verre arbeidsforhold enn rapportert de siste årene.

Skiller seg negativt 
Norge skiller seg nå negativt ut i Norden, viser tall fra Nordisk ministerråd (Friberg m.fl.) Polske arbeidere i Oslo opplever i større grad enn sine landsmenn i København og Reykjavik at de blir snytt for lønn, ikke får overtidsbetalt og mangler skriftlige kontrakter, melder Dagsavisen.