EU: Afghanistan-krisen kan føre til felles flyktningpolitikk i unionen

EUs visepresident Margaritis Schinas ser som viktig å utforme en felles flyktningpolitikk.
Foto: European Parliament
Den siste tidens hendelser i Afghanistan kan bli en katalysator for EU til å utforme en felles flyktningpolitikk, mener EUs visepresident Margaritis Schinas.
18Shares

– Det stemmer at vi nå befinner oss i en alvorlig krise. Men EU forårsaket ikke denne situasjonen, likevel forventes det at vi skal være en del av løsningen, sier Schinas i et intervju med den østerrikske avisen Wiener Zeitung som blir publisert søndag.

Schinas sier han ikke tror at situasjonen i Afghanistan kommer til å føre til en like stor flyktningstrøm til Europa som i 2015. Da kom over en million flyktninger og migranter til kontinentet.

FNs flyktningorgan UNHCR anslår at så mange som en halv million mennesker vil ha flyktet fra Afghanistan innen årsskiftet.

Schinas påpeker at EU er bedre forberedt nå enn i 2015, blant annet med sterkere grensekontroll og med økonomiske ressurser til å støtte Afghanistans naboland.

Samtidig øker enigheten mellom EUs medlemsland om hvilken politikk som skal føres, hevder han.

– Derfor ser jeg nå at tiden er inne for å komme overens om en felles europeisk migrasjons- og asylpolitikk.