Danmark betalte Storbritannia for å ta imot afghanske tolker

Kun fem av 139 asylsøknader fra afghanske tolker ble godkjent av Danmark.
Fram til juni i år betalte Danmark Storbritannia for å ta imot 23 afghanske tolker som har jobbet for danske styrker i Afghanistan.
60Shares

Det dreier seg om tolv tolker som først fikk avslag på innreisevisum til Danmark, og elleve som ønsker å reise til Storbritannia, skriver Berlingske.

Opplysningene er bekreftet av det danske forsvarsdepartementet.

Kun fem av 139 asylsøknader fra afghanske tolker ble fram til juni godkjent av Danmark.

– Jeg har aldri tidligere, verken i mitt arbeid for FN eller EU eller som advokat i Danmark, sett en lignende ordning, sier Poul Hauch Fenger til avisen.

Han er advokat og spesialist i blant annet asylrett og har tidligere jobbet for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Danmark betaler for å slippe det juridiske ansvaret de har for tolkene ved at vi betaler et beløp for å sende dem til Storbritannia, som overtar det humanitære ansvaret som ellers ville ha vært vårt, legger han til.

Det er ikke kjent hvor mye danske myndigheter har betalt, men beløpet er basert på hva det kostet britene «å vurdere dokumentene til de 23 tolkene og evakuere dem, og hva det ville koste Storbritannia å integrere dem, inkludert hvor mye det ville koste i sosiale ytelser i fem år for de 23 tolkene», skriver Berlingske.

Totalt 195 tolker hjalp de danske styrkene i krigen i Afghanistan. Etter at hovedstaden Kabul falt 15. august, har Danmark evakuert om lag 1.000 mennesker fra Afghanistan, inkludert mer enn 600 tolker og andre lokale ansatte og deres familier.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ønsket ikke å kommentere informasjonen overfor Berlingske.