Tusen syriske flyktninger klare

Misnøye: Det syriske folket lever under jernhånden til Assad-regiment
Foto: Pressebilde
Samtlige 1000 syriske overføringsflyktninger som Norge skal ta imot i år, er nå tatt ut. Det er også klart hvor de skal bosettes, i kommuner spredt over hele landet, melder imdi.no.
0Shares

Rundt 300 av syrerne er allerede kommet til landet, mange flere kommer i august og september. De vil reise direkte til kommunen som har gitt dem bolig.

– Kommunene fortjener honnør for å stille opp såpass raskt, forteller IMDi-direktør Geir Barvik.

Han viser til at systematisk og planlagt arbeid og god kontakt med kommunene har fått bidratt til å få på plass bosetting av de syriske flyktningene så fort.

Særskilt oppfølging
Kommunene må forvente at svært mange av de syriske flyktningene som skal bosettes vil ha helseutfordringer. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at de aller mest sårbare flyktningene har store og langvarige oppfølgingsbehov.

– Flyktningene vil ha behov for helsetjenester på like linje med andre flyktninger. Vi må her huske at alle som opplever krig vil være preget av det i ettertid og svært mange vil ha behov for hjelp i etterkant, sier Barvik til imdi.no.