Frp-leder: – Islam er en ideologi basert på vold og rasisme

Trond Ellingsen er leder i Asker Frp. Han mener islam er en ideologi snarere enn en religion
Foto: Christine Gaardsrud
I et innlegg i Budstikka kommer leder i Asker Frp med kraftige karakteristikker av islam. På Facebook kaller han profeten Mohammed for en "pedofil massemorder".  
0Shares

– Islam er ikke i første rekke en religion – det er en ideologi basert på vold, rasisme og undertrykkelse, der det er dødsstraff for frafall. 

Slik går Trond Ellingsen, leder i Asker Frp til frontalangrep på islam i et leserinnlegg på budstikka.no i dag. I innlegget kommenterer Ellingsen et utspill fra Abdirahman Abdulkadir i samme avis 1. august. Abdulkadir skriver om radikaliseringen av ungdommer i Asker og Bærum, som den siste tiden blant annet har ført til at enkelte har reist til Syria og sluttet seg til ekstreme grupper. 

Frp-lederen skriver at islam er et problem som ingen vil snakke om og at mange innvandrere mangler evne og vilje til å integrere seg. 

Også på Facebook har Ellingsen kommet med sterke påstander om islam. Som kommentar til en sak om at halalkjøtt var blitt solgt i norske matvarebutikker uten å være merket, skriver han: 

– For min egen del nekter jeg å spise mat som er velsignet til ære for en pedofil massemorder. Dette skal ikke Nortura slippe unna med.

– Skiller ikke stat og religion
Utrop tok kontakt med Ellingsen for å høre hva han mener med disse uttalelsene. 

– I motsetning til kristendommen skiller ikke islam tydelig mellom stat og religion. Vi kan kalle islam en ideologi fordi islam påberoper seg å omfatte hele samfunnet, sier Ellingsen til Utrop på telefon. 

– Hvordan stemmer dette overens med Frps forståelse av islam på sentralt hold?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg skrev dette som leder for Asker Frp, ikke på vegne av Frp sentralt. 

– Var formuleringen i Budstikka klarert med den nasjonale ledelsen i partiet?

– Nei, selvsagt ikke. 

– Har du noen eksempler på akademikere eller andre kjennere av islam som støtter tanken om at islam ikke først og fremst er en religion?

– Vel, du kan jo begynne med å lese Halvor Tjønns bok om Mohammed for å få en forståelse av dette. 

Han forklarer utsagnet om profeten Mohammed på Facebook slik: 

– Mohammed tok livet av tusenvis av personer som krigsherre. Ifølge islamsk tradisjon giftet Mohammed seg med Aisha da hun var seks år gammel, og ekteskapet ble fullbyrdet da hun var ni. 

Frp's ledelse sentralt hadde i dag ikke anledning til å kommentere saken. Fylkesleder i Akershus Frp Hans Andreas Limi uttaler seg imidlertid, og han deler ikke Ellingsens oppfatninger. 

– Fremskrittspartiet er en sterk tilhenger av religionsfrihet, og det er viktig å ha respekt for at ulike mennesker bekjenner seg til ulike religioner. Jeg er ikke enig i Ellingsens betraktninger om islam som en voldelig ideologi. Det jeg imidlertid mener er viktig at vi som samfunn har fokus på, er alle former for radikale, ekstreme og voldelige ideologier. Den siste tids terrortrussel viser at vi som samfunn må stå sammen mot bl.a. radikal islamisme. Jeg mener det er viktig og bra at en rekke muslimske ledere har tatt avstand fra terror og voldsbruk, skriver han i en epost formidlet til Utrop av Frps pressekontor. 

– Likner Geert Wilders
Sindre Bangstad er sosialantropolog og forsker og har blant annet studert islam i moderne tid. Han

 
Foto : sv.uio.no
mener bildet Ellingsen tegner av islam gjerne hentes fra høyreekstreme eller høyrepopulistiske diskurser i utlandet. 

– Liknende påstander finner man hos den nederlandske politikeren Geert Wilders, men også hos ekstreme aktører. 

I alle fagretninger som studerer islam akademisk, ses islam på som en religion og studeres som sådan, hevder han.

– Det betyr selvsagt ikke at det i moderne tolkninger av islam ikke kan forekomme komponenter av ideologi. Islamismen oppsto på slutten av 1920-tallet i Egypt. Det finnes både moderate og radikale varianter av islamisme i dag. 

Bangstad minner om at en hver religion er gjenstand for menneskelig fortolkninger.

– Det finnes utvilsomt et betydelig mindretall av muslimer i dag som bekjenner seg til tolkninger av islam som rettferdiggjør “rasisme, vold og undertrykkelse”, som er formuleringen Ellingsen bruker i sitt innlegg, men de representerer så langt vi vet ikke et flertall, verken i land med muslimsk flertall eller i vestlige land.  

Bangstad mener det kan virke som Ellingsen i innlegget retorisk forsøker å påberope seg en slags overlegen innsikt i hva islam egentlig er.  

Om karakteristikken av profeten Mohammen som Ellingsen kom med på Facebook, sier han følgende:

– Pedofilianklagene mot profeten Mohammed er en idé som også stammer fra høyrepopulistiske og høyreekstreme diskurser i europeiske land. Det man overser når man hevder noe slikt, er at man uttaler seg om førmoderne samfunn. Det blir en anakronistisk måte å forstå historien på. 

– Muslimer flest lite politiske
Yousef Bartho Assidiq er samfunnsdebattant og ansatt i tenketanken Minotenk, der han jobber med

Yousef Bartho Assidiq.
Foto : Henrik Kreilisheim
problemstillinger knyttet til ungdom og radikalisering. Han sier han ikke er overrasket over å se kraftige utfall mot islam fra en lokal leder i Frp.

– Dette er en type påstand vi oftest hører fra Stopp Islamisering av Norge (SIAN) og Norwegian Defence League (NDL). Jeg forstår ikke begrunnelsen hans for dette. De fremste forskerne i verden er tydelige på at islam er en religion. 

– Opplever du at muslimer som du snakker med i ditt dagligliv som muslim og i moskeen er mer opptatt av politikk enn den jevne nordmann? 

– Nei, overhodet ikke. Jeg oppfatter at muslimer flest i Norge er mest opptatte av det spirituelle. Det er kanskje grunnen til at muslimer i Norge ikke engasjerer seg politisk med utgangspunkt i islam. Vi har for eksempel ikke noe muslimsk politisk parti. Jeg oppfatter heller ikke den muslimske teologien som mer politisk enn teologien som ligger til grunn for andre religioner, med forbehold om at jeg ikke kjenner alle religioner. 

Assidiq synes det er utrolig trist at Ellingsen tilsynelatende legger alt ansvaret for integrering av ungdom på foreldrene i sitt innlegg, og ikke tar noe ansvar selv i sin rolle som politiker. Det virker som han mener at islam har all skylden for radikaliseringen av ungdom, synes Assidiq.  

– I Minotenks arbeid med radikalisering ser vi at de aller fleste historier der ungdom blir radikalisert ikke handler om religion. Det er rasisme, marginalisering og sosiale utfordringer som ofte utløser en utvikling i retning radikalisering, sier Assidiq.