B-gjengen roet seg

0Shares

Da skal to personer i B-gjengen ha blitt lokket i en felle på utestedet Sportsbar bar i Oslo, angivelig for å få oppgjør. Der skal de ha blitt grisebanket av sentrale personer i Young Guns/A-gjengen og personer på stedet. De forlot baren på båre – blodige, sterkt forslått og bevisstløse. Den ene har fortalt at han trodde hans siste time var kommet.

– Så vidt meg bekjent har det vært betydelig mindre støy mellom gjengene etter det som skjedde på Sportsbar. Om oppgjøret på Sportsbar var en måte å markere revir på fra A-miljøets side, er et åpent spørsmål. Det var i alle fall en kraftig markering som fremdeles er under etterforskning, sier konstituert statsadvokat Hans Jørgen Bender.

Siden har det, bortsett fra noen tilfeller av trusler, vært stille.
– Det kan også skyldes at mange gjengmedlemmer er inne til soning, eller at det er kort tid siden de slapp ut av fengsel. Men noen har gitt uttrykk for at de har lært og vil endre livsførsel. Det har ikke vært moro å sitte i fengsel. Det har ikke vært moro å møte i retten stadig vekk.

– Drapsforsøket på to medlemmer av B-gjengen i Hausmannsgate for to år siden, og drapet på en drosjesjåfør Tøyen i 8. januar 2001 skapte et volds- og trusselbilde hvor de involverte sjøl ikke ville være. Ingen ønsker å måtte gå rundt med skarpladd våpen og skuddsikker vest for å
beskytte seg selv. Situasjonen var kommet helt ut av kontroll – også for dem, sier statsadvokat Erik Førde.

– Gatebander og gjengkriminalitet er prioritert i virksomhetsplanen til Oslo politidistrikt. De har hatt en tettere oppfølging enn andre kriminelle har hatt, men konflikten mellom gjengene har fått større oppmerksomhet enn de underliggende kriminelle handlingene som vi mener
at personer i disse miljøene begår. Uten slagene på gata mellom gjengene, er kriminalitetsbildet tydeligere.

– Mange har drevet med organisert kriminalitet som har et
vinningsperspektiv. Flere er dømt for grove ran, narkotikaforbrytelser, pengefalsk og for torpedo-oppdrag. Men vi mener fremdeles at vi bare har sett toppen av isfjellet. Vi tror at mange fremdeles har uoppklarte og
uoppgjorte forhold.

– Det er ikke lett å be brødre og venner som har vokst opp sammen bryte med sitt tidligere miljø. De har tette lojalitetsbånd og er vant til et liv med raske penger. Så vi vil nok måtte stå for noe av korreksjonen og grensesettingen for noen av dem ennå, sier Førde.

Opprinnelig pubilsert i . Lørdag 19.10.02