To år med nulltoleranse

0Shares

Det ble laget en oversikt over 50 personer som var registrert anmeldt i 500 saker. Bandeforum koordinerte saker ut fra hendelser, og ikke samle saker på en og samme person. Konsekvensen var at flere aktive gjengmedlemmer møtte som tiltalt i flere saker i løpet av kort tid. Nulltoleranse gjaldt – alle saker skulle følges opp, uansett hvor bagatellmessige de var.

Blanke ark

– Gjennom Bandeforum ville vi nullstille dem slik at de ikke hadde noen uoppgjorte saker. De skulle pågripes og fengsles slik at de var ferdig oppgjort og kunne starte med blanke ark etterpå. Vi ville at de sjøl skulle oppleve at kriminalitet faktisk hadde en kostnad, for det var det
veldig mange som ikke hadde. De som hadde flest uoppgjorte saker da vi startet var den såkalte B-gjengen, men folk fra A-siden har opplevd akkurat det samme, sier statsadvokatene Erik Førde og Hans Jørgen Bender
og legger til at opprettelsen av Bandeforum var på høy tid: 26. september 2000 var en rekke personer fra A-gjengen involvert i et drapsforsøk på to sentrale personer i B-gjengen.

Tre personer fra A-gjengen ble dømt til fem års fengsel for forholdet. 8. januar 2001 ble en person skutt og drept på Tøyen. I denne saken var flere sentrale personer i B-gjengen tiltalt. Gjerningsmannen ble dømt til 12 års fengsel. I løpet av høsten 2000 og våren 2001 ble mange av de mest aktive gjengmedlemmene varetektsfengslet, ti i mer enn ett år, begrunnet med gjentakelsesfare og bevisunndragelse. Pågående konflikter mellom gjengene og nye tiltaler med alvorlige forhold ble politiets argument for gjentakelsesfare og for å få sakene raskt berammet. Siden desember
2001 er det gjennomført sju store hovedforhandlinger, flere ankesaker og en Høyesterettssak. Noen av de mest aktive har møtt i retten fire ganger som tiltalt i løpet av ett år.

Kjenner miljøene

Forskjellen fra før Bandeforum ble opprettet, var at
politiet ikke kjente miljøene – og at sakene var spredt ved forskjelligeseksjoner hvor de ble liggende – lenge.

– Nå er vi flere politifolk som kjenner miljøene, vi vet hvem personene er og må ikke lære oss det fra gang til gang. Dette er grunnleggende for all nettverkskriminalitet. Nye saker snappes opp fort og følges opp tett. Det har vært viktig for oss at den kriminelle handlingen skal få en umiddelbar konsekvens. I dag følger Oslo politidistrikt spesielt med
på 26 personer som regnes som kriminelt aktive medlemmer i A-gjengen, der den eldste er 36 år, de yngste i slutten av tenårene. På B-gjenglista står 30 personer mellom 17 år og 27 år gamle.

Opprinnelig publisert i Dagsavisen 19.10.02