Får ikke jobb uten førerkort

0Shares

Elden representerer flere av de sju dømte etter Tøyen-drapet. En halv måned før dommene ble avsagt i Tøyen-saken 16. mai i år, ble sju medlemmer med tilknytning til B-gjengen fratatt førerkortene sine. Ikke av dommeren, men av politiet.

– Ikke fordi de har kjørt for fort eller i fylla, men fordi
politiinspektør Svein Bakkevig mener de fortjener en tilleggsstraff. Han har også gitt uttrykk for at han mener at dommene i Tøyen-saken er for milde, sier Elden.

Stevnet politiet

Han har nå har stevnet politiet for ulovlig førerkortinndragelse for en av de dømte i Tøyen-saken. 23-åringen ble fratatt førerkortet for et halvt år og skulle hatt det tilbake 29. mai i år. Men 4. juni skriver politiinspektør Bakkevig et brev til Eldens klient og viser til Veitrafikklovens paragraf 24, fjerde ledd: “På grunn av de anmerkninger
som er påført deres rulleblad finner vi at De for tiden ikke oppfyller kravene til vandel for å få førerkort.”

– Dette er ett av tre brev hvor Bakkevig nekter å frigi førerkortet – etter at fristen har gått ut. Å ha førerkort er helt avgjørende for å reetablere seg i samfunnet igjen. Ikke minst for å få jobb. En av gutta er utdannet biloppretter, andre vil kunne fått sjåfør- eller håndverksjobber. Det er helt umulig uten førerkort.

Pizzabud

Eldens klient har etter mange forsøk lykkes med å få seg jobb – som pizzabud – med start 1. november. Problemet er bare at han ikke kan begynne å jobbe uten førerkort.

– Jeg ble fratatt lappen i et halvt år, men har ennå ikke fått
førerkortet tilbake selv om perioden på seks måneder gikk ut for fem måneder siden. Jeg har tryglet på mine knær til Bakkevig, det hjelper ikke, sier han til Dagsavisen.

– De fleste av oss dette gjelder har ikke høyere videregående utdanning. I svært mange av de jobbene vi kan få kreves førerkort eller vandelsattest. Nå blokkerer politiet mulighetene vi har til å tjene penger på ærlig vis, og det kan vel ikke være meningen?

Motarbeidet

Lørdag skrev Dagsavisen om statsadvokatene som vil hjelpe B-gjengen med å få lovlydige jobber. Advokat Elden synes statsadvokatenes ønske om å legge inn et ord for gutta på arbeidsmarkedet er prisverdig, men mener de blir motarbeidet av politiet.

– For statsadvokat Erik Førde og Hans Jørgen Bender har det vært viktig å nullstille gutta, slik at de ikke har noen uoppgjorte forhold når de slipper ut. Men hva hjelper det når politiet egenhendig ilegger dem en tilleggsstraff ved å ta fra dem førerkortet som begrenser så mange muligheter på arbeidsmarkedet? Det virker som den ene hånda ikke vet hva
den gjør. Politiet ønsker å vise handlekraft, men er to år for sent ute.

Gjengsituasjonen i Oslo har forandret seg, sier Elden.

Gjengbekjempelse

– Disse gutta er jo medlemmer av B-gjengen. Da inngår inndragelse av førerkort som en del av gjengbekjempelsen, sier politiinspektør Svein Bakkkevig i kriminalavdelingen ved Oslo politidistrikt. Han understreker at det gjelder både for A- og B-gjengen.

– I noen tilfeller tar vi bilen fra dem også. Å ha førerkort er et
tillitsforhold til samfunnet. Inndrar vi førerkortet er det en del av en helhetsvurdering om at man har vist seg uskikket til å inneha førerkort, ikke bare fordi man har kjørt for fort eller i beruset tilstand. Etter Veitrafikklovens paragraf 33 har vi anledning til å inndra førerkortet hvis man har brukt bil å begå straffbare handlinger. Til tyveri og heleri for eksempel. –

Flere i Tøyen-saken ble dømt for å opptre
truende. Men ikke med bil?

– Så vidt jeg husker var det flere saker som var avgjørende, ikke bare Tøyen-saken. – Hvorfor gir ikke politiet førerkortet tilbake når inndragingsperioden på seks måneder er utløpt for en av de dømte?

– Er den utløpt, sier du. Hvis det er riktig, så ser det ut som han kan fått igjen førerkortet sitt. Da er forvaltningsavdelingen rette adresse.

– Jeg er for øvrig enig med Førde og Bender i at vi skal hjelpe personer med å få seg jobb. Jeg har ofte redusert inndragingstiden med et par måneder for folk som har fått seg en jobb som krever førerkort, sier Bakkevig. Han er enig i at gjengsituasjonen i Oslo er annerledes i dag enn for to år siden:

– Det har roet seg betraktelig.

Kunne pakket sammen

– Tar du fra meg “lappen” i dag, kan jeg legge ned alt jeg holder på med, sier Marco Elsafadi (25).

Landslagsspiller i basket i sju år, toppspiller på Ulriken Eagles – og leder av den kriminalitetsforebyggende stiftelsen New Page som er i ferd med å spre seg som ringer i vann i alle norske byer med gode basketklubber. Her legger basketspillerne selv inn timer for trekke inn ungdommer som sklir.

Lett trykket

Elsafadi var den eneste outsideren som var invitert som foredragsholder på statsadvokatenes årlige påtalemøte denne uka. Der oppfordret han politiadvokater, statsadvokater og dommere til å gjøre som statsadvokatene Erik Førde og Hans Jørgen Bender.

– Jeg tror mange av dere betyr mer for de unge gjengangerne i retten enn dere er klar over. Det er kanskje rart å høre, men mange tiltalte med minoritetsbakgrunn føler at de kjenner politiadvokater bedre enn andre nordmenn, og de har ikke mange andre å gå til. Etter at dere har avsagt
dom, gjør noe som kan lette trykket. Gi med et brev, ta noen telefoner. Dere har jo et utrolig stort kontaktnett og kan åpne mange dører, sa Elsafadi.

Håndhjern

Han tror nesten ikke sine egne ører når han hører at det er politiet som etter avsagt dom agerer med å frata dømte gjengmedlemmer førerkortet – uten at det er snakk om brudd på veitrafikkloven:

– Hva er dette? De blir lovet en ny start med blanke ark etter avsonet dom. Så skal de starte på nytt i samfunnet med håndjern på ryggen. Det er her vi virkelig trenger statsadvokater som Førde og Bender.

Opprinnelig publisert i Dagsavisen