Årets Inkluderingsdiplom til Arendal kommune

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
14. august fikk Arendal kommune Røde Kors Ungdom Inkluderingsdiplom for sitt vedtak om å ta imot 200 flyktninger de neste to årene.
0Shares

Årsaken til tildelingen var at kommunen, i forbindelse med revideringen av flyktningeplanen sin i juni, omgjorde sitt tidligere bosettingsvedtak om å ta imot 75 flyktninger hvert år. Vedtaket innebærer å øke bosettingen i Arendal de neste to årene, slik at antallet flyktninger kommunen vil ta imot er i tråd med IMDis anmodning. 

Røde Kors Ungdom mener Arendal gjennom det nye bosettingsvedtaket er med på å snu en trend hvor flyktninger må vente altfor lenge i mottak før de får en kommune å flytte til.

Langsiktighet
IMDi-direktør Geir Barvik (bildet) mener det vitner om forståelse for at både de som er direkte berørt og kommunen selv tjener på langsiktig og stabilt arbeid med og for flyktninger.

– Nettopp en slik imøtekommende holdning og ønske om langsiktighet er noe alle partene i bosettingsarbeidet er tjent med. Det er både modig og modent å gjøre om et tidligere bosettingsvedtak, slik tilfellet er i Arendal, sier Barvik til imdi.no.