Frp-politiker studerer Postens integreringstiltak

Under besøket fikk Hoff Aanes muligheten til å snakke med Suphattya Seesang fra Thailand, Yammi Anwar fra Egypt og Aldo Eldor fra Libanon. Alle tre har lederstillinger på Østlandsterminalen. Klikk for å se større versjon av bildet
Foto: Grazyna Skarpås
25. august fikk Postterminalen besøk av Maria Hoff Aanes, sekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Vi tror arbeid er nøkkelen til god integrering, både det å delta i samfunnet og for å kunne forsørge seg selv, og vi er derfor interessert i å se og lære mer fra “de gode eksemplene” fra bedrifter og næringsliv som jobber godt med mangfold og integrering, sier Aanes.

Hennes partikollega Ketil Solvik-Olsen hadde besøkt Postterminalen tidligere i år.

– Samferdselsministeren fortalte at de gjorde veldig mye bra rundt mangfold og integrering, og anbefalte oss å ta et eget besøk dit, forteller Aanes.

I februar ble Elin Mathisen (tv) mentor for Emmah Tembo. I dag delte de sine erfaringer.
Foto : Grazyna Skarpås

Du vet, det er noe med det at du har gått på skole, men får deg ikke jobb som drar deg ned.

Under besøket fikk hun innsikt i de ulike tiltakene posten iverksetter både for at de selv skal kunne ha en mangfoldig bedrift, men også for å hjelpe andre innvandrere ut i jobb på andre arbeidsplasser.

Østlandsterminalen har eget bønnerom for muslimene som ønsker å be.
Foto : Grazyna Skarpås

Mentorprogrammet bidro til jobb
– Jeg begynte å bli ganske deprimert. Du vet, det er noe med det at du har gått på skole, men får deg ikke jobb som drar deg ned.

Statssekretær Maria Hoff Aanes ble vist rundt på postterminalen.
Foto : Grazyna Skarpås

For tretten år siden kom Emmah Tembo fra Zambia Der hadde hun blant annet hadde jobbet som lærer. I Norge tok hun en mastergrad i Internasjonal Relationships som hun ble ferdig med I 2012. Men utdanningen førte henne ikke ut i arbeidslivet slik hun hadde håpet.

– Jeg gikk på NAV, men det jeg har ingen positive erfaringer med. De mangler tiltak for slike som meg – mennesker med høy utdannelse.

I februar 2014 ble hun med på Postens mentorprogram, der hun traff sin mentor Elin Mathisen. Posten ga Emma intervjutrening og hjelp med søknadsskriving, mens Elin bidro med støtte, motivasjon og språkhjelp.

– Jeg er ingen ekspert på det å søke jobb. Men jeg kan norsk godt. Og jeg tror også samarbeidet mellom oss to har gjort at Emmah har fått bedre selvtillit, forteller Elin

24. juni fikk Emmah jobb som konsulent på Universitetssykehuset.

10 av 40 ledere er innvandrere
Postterminalen ønsker at bedriften deres skal speile samfunnet – dermed være mangfoldig. De har 40 lederstillinger. 10 av disse er besatt av mennesker med innvandrerbakgrunn.

– Det er en god hjelp i å ha mennesker med innvandrerbakgrunn i ledelsen. Jeg har fått mange råd som har vist meg at den tankegangen jeg har hatt nødvendigvis ikke er den beste. Jeg lærer mye om andre kulturer. Det å ha noen som kjenner bedre til den muslimske fasten har vært til stor hjelp, forteller Hans Øyvind Ryen, som er leder for Østlandsterminalen. 

Postbudene opplever rasisme
Helt siden 2000 har Posten forpliktet seg til å arbeide for det de kaller en Rasismefri sone. Dette innebærer blant annet å ta alle henvendelser om rasisme og diskriminering på alvorlig, og det skal jobbes aktivt for å løse konflikter når de oppstår. Likevel finnes det fortsatt tilfeller av rasistiske holdninger.

– Det skjer ikke ofte, men det raporteres fortsatt om noe rasisme postbudene blir utsatt for. Når Ola har levert posten de siste 40 årene, og plutselig dukker Sahid opp, hender det at det oppstår noen situasjoner, forklarer Ryen.