En dag med tigging

Roshki rigori er 44 år fra Romania. Han kom til Oslo i september i håp om å få tjene noen penger for å overleve

 

 
Foto : Samer shurukh