Ny runde i Holmliasaken

0Shares

Veronica Andreassen, som ble dømt til tre års fengsel for medvirkning til grov legemsbeskadigelse, har ikke anket sin del av dommen, og har allerede begynt soning.

Det vakte sterke reaksjoner blant Benjamin Hermansens venner da dommen ble lest opp i Oslo Tingrett den 17. Januar i fjor. De mente alle at straffen var for lav.


Ole Nicolai Kvisler anket skyldspørsmålet på stedet, mens Jahr gjorde det samme etter noen dager. Aktor, Berit Sagfossen, som i tingretten forlangte 21 års fengsel for både Jahr og Kvisler, har anket over straffeutmålingen.

Retten settes i sal nr. 227, med Jan Flod som rettens administrator. Det har ikke knyttet seg den samme interessen til ankesaken, som det gjorde til første runde, selv om det altså er nå de to tiltalte vil få den endelige avgjørelsen av skyldspørsmålet. Størst er nok spenningen i lokalmiljøet på Holmlia, hvor svært mange venter på en avklaring, slik at de kan få lagt denne vonde saken bak seg og gå videre.